giao cảm với thơ nhạc văn

 

______________________________________________________________________________

GIAI PHẨM THÁNG BẢY / TÁM, 2013

______________________________________________________________________________

 

 Người Mẹ Bán Nón
    TÁC GIẢ


 

báo cũ

 

hương xưa

Xuân Qúy Sửu Giai Phẩm Văn số 7 ngày 10 tháng 1, 1973 Xuân Qúy Sửu Giai Phẩm Văn số 7 ngày 10 tháng 1, 1973