• tiểu thuyết lịch sử | All, S, T,Nguyễn Ước TRĂNG HUYẾT Tập I

 

 

TRĂNG HUYẾT
Trường thiên tiểu thuyết lịch sử

1/ 1259 trang
NXB Nhân Văn xuất bản lần thứ nhất (2004)

2/ 1050 trang
Nhà xuất bản Kiến Văn Thời Đại, (tái bản 2005)
Washington D.C., Hoa Kỳ

3/ Anthony Grey đang giới thiệu trên trang web cua Grey www.tagman- press.com

4/ Đang dịch trở lại tiếng Anh và dịch sang tiếng Hoa

(.) TRĂNG HUYẾT, trăng đỏ như máu, trăng báo điềm và làm chứng cho nửa thế kỷ đau thương ly loạn trên khắp nước Việt Nam...(.) Không gian truyện là Việt Nam, Paris, Washington, Anh. Thời gian kéo dài từ năm 1925 khi nền đô hộ của Pháp vững vàng nhất, cuộc vận động cách mạng của các sĩ phu cựu học chuyền sang các thanh niên tân học, với những ngày Pháp đàn áp tàn bạo các phong trào chống thuế của nông dân, cuộc khởi nghĩa của VNQDĐ, Sô viết Nghệ Tỉnh, hành tung của Hồ Chí Minh, nạn đói Ất Dậu, tới trận đánh Điện Biên Phủ, vụ ám sát Ngô Đ́nh Diệm, biến cố Mậu Thân và sau cùng, cuộc thất thủ Sàig̣n.
Nguyễn Ước
(Trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh Á Châu Tự Do)

(.) Khi dong ruổi... qua hơn 1000 trang của Trăng Huyết, ta sẽ thấy là chuyện ấy xẩy ra thực, xẩy ra một cách nhuần nhuyễn và hợp lư nhờ những thủ thuật của tác giả. Rất có thể là tác giả đă muốn tận dụng mọi kiến thức của ḿnh về lịch sử Việt Nam, nhưng lại nhân đó, cho chúng ta được thưởng thức một trường thiên tiểu thuyết lịch sử hàng đầu cho đến naỵ
Nguyễn Minh Diễm

Ghi chú: Nguyễn Minh Diễm hiện nay là Giám đốc Việt ngữ Đài RFA

(.)Anthony Grey và Nguyễn Ước đă làm được một kỳ công trước đó hầu như chưa một cuốn sách nào đáp ứng được, là gói trọn lịch sử và chiến tranh Việt Nam cận đại của năm chục năm từ 1925 cho tới 1975. Tất cả những biến động lớn nhất xẩy ra cho Việt Nam trong nửa thế kỷ này, được ng̣i bút tài ba, và tấm ḷng ngùn ngụt của hai nhà văn này đúc lại thành một tác phẩm mà bất cứ ai quan tâm tới Việt Nam đều nên đọc.
Hoàng Khởi Phong

 

 

 

tiểu thuyết lịch sử (T)


Trăng Huyết Tập I - Trường thiên tiểu thuyết lịch sử / Nguyễn Ước & Anthony Grey

B́a Trước

 

Trang 1

Lời Nói Đầu của Anthony Grey

Lời Giới Thiệu Của Nguyễn Minh Diễm

Nội Dung

Cảm Đề

Phần Thứ Nhất - Thuộc Địa Là Thế 1925

Thuộc Địa Là Thế 1925 - Chương 1

Thuộc Địa Là Thế 1925 - Chương 2

Thuộc Địa Là Thế 1925 - Chương 3

Thuộc Địa Là Thế 1925 - Chương 4

Thuộc Địa Là Thế 1925 - Chương 5

Thuộc Địa Là Thế 1925 - Chương 6

Thuộc Địa Là Thế 1925 - Chương 7

Thuộc Địa Là Thế 1925 - Chương 8

Thuộc Địa Là Thế 1925 - Chương 9

Thuộc Địa Là Thế 1925 - Chương 10

Thuộc Địa Là Thế 1925 - Chương 11

Thuộc Địa Là Thế 1925 - Chương 12

Thuộc Địa Là Thế 1925 - Chương 13

Thuộc Địa Là Thế 1925 - Chương 14

Phần Thứ Hai - Hận Thù Của Triệu Cu-Li 1929 - 1930

Hận Thù Của Triệu Cu-Li 1929 - 1930 - Chương 1

Hận Thù Của Triệu Cu-Li 1929 - 1930 - Chương 2

Hận Thù Của Triệu Cu-Li 1929 - 1930 - Chương 3

Hận Thù Của Triệu Cu-Li 1929 - 1930 - Chương 4

Hận Thù Của Triệu Cu-Li 1929 - 1930 - Chương 5

Hận Thù Của Triệu Cu-Li 1929 - 1930 - Chương 6

Hận Thù Của Triệu Cu-Li 1929 - 1930 - Chương 7

Hận Thù Của Triệu Cu-Li 1929 - 1930 - Chương 8

Hận Thù Của Triệu Cu-Li 1929 - 1930 - Chương 9

Hận Thù Của Triệu Cu-Li 1929 - 1930 - Chương 10

Hận Thù Của Triệu Cu-Li 1929 - 1930 - Chương 11

Hận Thù Của Triệu Cu-Li 1929 - 1930 - Chương 12

Hận Thù Của Triệu Cu-Li 1929 - 1930 - Chương 13

Hận Thù Của Triệu Cu-Li 1929 - 1930 - Chương 14