Hồ Chí Bửu PHÙ SA CỦA GIÓ

 

tác phẩm thơ (P)


Phù Sa Của Gió / Hồ Chí Bửu

   Thơ

Nhật Tụng

Ngộ Thiền

Năm Hai Mươi Tuổi

Cố Lỳ

Lên Núi

Khuyên Bạn

Đưa Người Dưng Về

Một Góc B́nh yên

Tặng Nàng Tiểu Thư