Hoàng Xuân Sơn Tập Thơ LỤC BÁT

Hoàng Xuân Sơn  Tập Thơ Lục Bát

 

 

 

tác phẩm thơ (L)


Lục Bát / Hoàng Xuân Sơn

B́a Trước

   Thơ


Ngỏ

Ba Lá

Dựa Cột

Áo Xuân Xưa


Gọi Bầy

Chương Sông

Tựa Như

Bụi Bờ

Buổi Sáng

Vẫn Ngồi

Lượng Xuân

Tà Huy

Làm Thơ

Như Tím

Giải

Dặm Trường

Đi Đường

Tím Chiều

Chữ Biệt

Đợi Xe Chiều Ba Mươi, Cảm

Bài Cám Ơn Trên Lưới

Đọc Thảo An, Mùa Chớm Trăng

Collage Cao Vị Khanh

Đọc Hoàng Lộc, Ra Tù ...

Buồn Chắn Tă

Tuyệt T́nh

Loanh Quanh Loành Quành

Tin Thơ

Gọi Là

Về Lại, Đêm. Tuyết Muộn

Ẩn T́nh

Chị Em Thơ

Kiếp Rong

Kư Hiệu

Mừng Gặp

Tôi Huyền

Tán Mộng

Dáng Tôi Dáng Chiều

Tháng Khúc Ở Bốn Mươi

Đọc Hồ Trường An

Suy Tôn

Cảm Ơn

Xứ T́nh

Về Thôi

Loay Hoay Cách Mấy Cũng Về

Đường Nguyệt

Đinh Cường, Những Trái Xu

Xanh Ở Dran

Cuối Thu, Lạnh

Gọi T́nh

Hồ Thu Chân Sáo

Gạch Nối
>
Nếp Nhà

Tâm Ddời

Quy Hàng

Ngựạ Một

Bí Câu Hành

Tóc Em Ngày Hạ

Rừng Tre

Qua Sông

Cơi Chia


Giọt

Bài Thơ Dịu Dàng

Trận Liều

Sa Cơ

Bất Ddồ, Sống Dậy

Vân Hà, Đọc Hồ Minh Dũng

Hẹn Cùng

Tâm Đèo

Tịnh Sơn Hành

Ḷng Tôi Tuy Thế

Đọc Lương Thư Trung, Bến Bờ

C̣n Lại

Hạ Tuyền

Tĩnh Sắc


Về Nhà

Ngátngát

Triều Hoa Bỗng Xót ...

Hoàng Hôn Qụy

Nhiễu Âm

Hành Trang

Mưa Xuân

Nhớ Một Đoạn

Thân Thồ

Tôiyêutôiyêutôi

Bay

Ư Thường

Mật Thất

Cuối Năm, Bộ Hành

Chạm Ngơ Trăng

Hoa Trái

Trên Mây

Nụ

Nguyệt Hồng

Ra Ngơ Gặp

Xuân Sử Ở one-tree-hill

Chân Dung Người Bỏ Hút

Uống Một Bữa Nhớ Lạc


Cao Vị Khanh (Bạt)

Mục Lục