Nguyễn Lăm Thắng ĐIỆP NGỮ T̀NH thơ

 

tác phẩm thơ (D)


Điệp Ngữ T́nh / Nguyễn Lăm Thắng

b́a trước

   Thơ

 • Điệp ngữ t́nh
 • Thưa em
 • Biết đâu
 • Một Thoáng Hạ Long
 • Anh
 • Nhớ ruộng
 • Tự hỏi
 • Giả thiết
 • Mưa mồ hôi
 • Cuối năm viếng mộ Nguyễn Du
 • Ngày xuân nâng cốc cùng em
 • Mùa hoa gạo
 • Bước mùa
 • Sông trăng
 • Qua dốc Mẹ Bồng Con
 • áo trắng mùa thu
 • Lối về
 • Tiếng đêm
 • Nhớ một chiều Hà Nội
 • Tuổi à tuổi ơi!
 • Phố quen
 • Kim Long
 • Những que củi
 • Hoa vông
 • Ngơ trưa
 • Vọng làng
 • Quy Nhơn
 • Ca dao
 • Chuyến xe kư ức
 • T́nh ca nỗi nhớ
 • Khuya thăm mộ bạn
 • Em ơi!
 • Ngày mai xa
 • Viết trong mù sương Huế
 • Đêm trắng
 • Thoáng chợ quê
 • Thăm làng
 • Hồ Tây chiều tháng Giêng
 • Vọng khúc xuân
 • Bà lăo bán hột vịt lộn
 • Thu nhớ bạn
 • Muộn
 • Với cao nguyên
 • Về xưa
 • Tháng Chạp
 • Dường như
 • Cạn đêm
 • Tấm ảnh cũ
 • Bâng khuâng sân trường cũ
 • Qua Ba Khe
 • C̣n không bụi phấn
 • Đêm buồn sờ cái gót chân
 • ở Côn Sơn đọc Nguyễn Trăi nhớ bạn
 • Chân dung tự họa
 •    Lời Bạt

 • Đọc Thơ ĐIỆP NGỮ T̀NH / Vi Anh
 • Tôi ĐA Mang Giữa Tháng Ngày Mong Manh / Hà Linh
 • Mục lục
 • b́a sau