Vũ Khắc Khoan MƠ HƯƠNG CẢNGNhớ Đỗ Thế Phiệt
Thử thời vô thanh thắng hữu thanh (Bạch Cư Dị)Vũ Khắc Khoan. Mơ Hương Cảng. Tuư bút. Kẻ Sĩ xuất bản lần thứ nhất 1971, ngoài những bản thường c̣n in thêm 50 cuốn trên giấy trắng dày, những bản này không bán đều man dấu son Bất B́nh Tắc Minh và chữ kư của tác giả.Vũ Khắc Khoan sinh năm 1917 tại Hà Nội. Tốt nghiệp đại học. Giáo sư tại các trường trung học Nguyễn Trăi (Hà Nội) và Chu Văn An. Viết văn, soạn kịch, dựng kịch, làm báo. Cùng với một số bạn hữu, thành lập nhóm văn hoá Quan Điểm, xây dựng ư thức hệ tiểu tư sản trí thức. Hiện là giáo sư tại các Đại học Vạn Hạnh, Đại học Văn khoa Sài G̣n, Đại học Văn khoa Đà Lạt, Đại học Sư phạm, Trưởng ngành Kịch nghệ tại Trường Quốc gia Kịch nghệ và Âm nhạc, chủ biên nguyệt san Vấn Đề. Mơ Hương Cảng, tác phẩm thứ tám đă xuất bản của ông, là một tuyển lọc những ư tưởng trọng yếu ông nghiền ngẫm đọc hai mươi năm về thế sống và nghệ thuật – hai mặt cạnh mật thiết liên quan của một toàn khối là đời sống.Tác phẩm của Vũ Khắc Khoan:Đă in:Thằng Cuội ngồi gốc cây đa, lộng ngôn
Giao thừa, kịch
Hậu trường, kịch
Thần Tháp Rùa, truyện
Thành Cát Tư Hăn, kịch
Vở chèo Quan Âm Thị Kính, khảo luận
Ngộ nhận, lộng ngôn
Mơ Hương Cảng, tuư bútSẽ in:Những người không chịu chết, kịch

 

 

 

sách truyện (M)


Vũ Khắc Khoan MƠ HƯƠNG CẢNG

   tập truyện ngắn

Mơ Hương Cảng

Ba người bạn

En attendant Godot

Nhất Linh đối diện Nhất Linh

Độc thoại

Bạt