Hồ Hữu Tường KỂ CHUYỆN

 

sách truyện (K)


Hồ Hữu Tường KỂ CHUYỆN

   truyện dài

Tựa

Xuân An Hải

Răng đen

Dưa hấu Đồng Nai

Cọp hú

Thuỷ hoàng và thuốc trường sanh

Ngày chót của một nữ sứ quân

Nàng mọt sách

Những chuyện tiếu lâm về "quặp râu"

Đồng bào ơi, quả thật là đại biến