Hồ Biểu Chánh ĐẠI NGHĨA DIỆT THÂN

Pháp ào ạt chiếm miền Nam, sau khi các quan tướng của triều đ́nh lần lượt hy sinh .... Giữ Gia Định, Duy Ninh liều mạng thác, ôm quốc kỳ tử tiết giữa trùng vây. Phan Thanh Giản ngậm hờn pha thuốc độc, bởi xăm lăng chẳng nhượng nước non nầy ...(Vô Danh), Một số chí sĩ miền Nam, không kinh nghiệm chiến trường, không có vũ khí tương ứng để chống Xăm lăng đă dấy quân đương đầu với giặc. Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân, Trương Công Định, Thiên Hộ Dương là chỗ bám víu cuối cùng của người Việt trong hy vọng chống được thực dân Pháp. Ông Nhiêu Giám là một nhà nho có đầu óc kháng chiến, ông lập mưu lược chống Pháp cho Thủ Khoa Huân. Đứa con trai đầu của ông là Vơ Minh Đạt theo chân Thủ Khoa Huân nhưng sau trận B́nh Cách, Đạt thối chí v́ Thủ Khoa Huân bị thương và bị Pháp bắt nên có ư muốn đầu hàng để tránh ruồng bố và có cơ hội gần với vợ bé mới quen. Cô con gái thứ hai là Trâm th́ ông Nhiêu Giám gả cho vơ sư Đỗ Chí Linh, chiến sĩ trung thành với cụ Thủ Khoa. Không can ngăn được con theo Pháp, ông Nhiêu Giám từ con và t́m đũ cách giải thoát cụ Thủ Khoa Huân và khuyên cụ nên thống nhứt lực lượng chống Pháp. Lúc chuẩn bị đánh trận Cổ Chi, con rể hỏi ông Nhiêu rằng nếu gặp anh vợ trong đám lính giặc th́ phải xử sự như thế nào .... Xin mời các bạn theo dơi suy tư của ông Nhiêu Giám.

 

 

 

sách truyện (D)


Hồ Biểu Chánh ĐẠI NGHĨA DIỆT THÂN

   mục lục

chương 1

chương 2

chương 3

chương 4

chương 5

chương 6

chương 7

chương 8

chương 9

chương 10

chương 11

chương 12

chương 13

chương 14

chương 15

chương 16