Hồ Biểu Chánh CƯ KỈNH

... Vụ án mạng xảy ra tại Ô Môn cho dư luận sôi nổi mấy tháng nay, nhứt là làm cho những nhà có con gái đều giựt ḿnh, đă ra trước Ṭa Đại H́nh Cần Thơ ngày hôm qua. Phạm nhơn là một thiếu nữ tên Ng…Th…T… có hai vị Trạng sư giúp bào chữa. Ṭa kên án phạt phạm nhơn một năm tù, nhưng mà ban ơn cho hưởng án treo. Ṭa xử rất công b́nh. Đă biết tội sát nhơn là tội trọng, phạm nhơn thường bị án khổ sai, có khi bị tới tử h́nh nữa. Mà vú án mạng này, cô Ng… Th…T khỏi bị kêu án nặng, ấy là nhờ ṭa tra xét kỹ lưỡng, lại cũng nhờ hai vị Trạng Sư trưng rơ mấy duyên cớ này; 1) Phạm nhơn trẻ tuổi, mê mẩn những dâm thơ, rồi tâm hồn trở nên lăng mạn, bỏ hết luân lư, quên hết tiết trinh. 2) Tác giả của những dâm thơ ấy, là một thất phu vô lương tâm, thừa tâm hồn của người ta như vậy mới khuyến dụ gạt gẫm đặng làm cho phỉ t́nh dục của ḿnh, không kể tiết giá của người ta. 3) Phạm nhơn hối ngộ rồi tức giận nên t́m đến nhà của đứa thất phu ấy mà kể tội của nó rồi đoạn t́nh. Đứa thất phu đă không biết rơ về sự giả rối của ḿnh, mà lại c̣n dùng sức mạnh toan hăm hiếp người ta nữa. Đương lúc tức giận hổ thẹn, có sẵn con dao rọc giấy để đó, phạm nhơn mới chụp lấy mà đâm bậy, tưởng thoát thân, chớ không cố tâm giết chết người, chẳng dè mũi dao nhọn vô sâu quá lại rủi trúng nhầm trái tim nên đứa thất phu mới chết. 4) Phạm nhơn là con gái cuả một vị thân hào thuở nay được nhơn dân vùng ấy cung kính yêu mến, c̣n người bị giết có chứng cớ rơ ràng là một trai sớm đào tối mận, thuở nay dùng văn chương mà phá hoại nhơn luân,

 

 

 

sách truyện (C)


Hồ Biểu Chánh CƯ KỈNH

   mục lục

chương 1

chương 2

chương 3

chương 4

chương 5

chương 6

chương 7

chương 8

chương 9

chương 10

chương 11