Hồ Biểu Chánh CHA CON NGHĨA NẶNG"Cha con nghĩa nặng" kể về chuyện Trần văn Sửu vốn là người thật thà, chăm chỉ, thương vợ, thương con, nhưng vợ lại là người lăng ḷan. Một hôm Sửu bắt được vợ ngọai t́nh. Vợ ngọai t́nh lại c̣n ăn nói láo xược. Tức quá, Sửu xô vợ và không may vợ bị chết. Sửu phải bỏ trốn. Hai con Sửu được ông ngoại là Hương thị Tào nuôi, nhưng ḥan cảnh quá nghèo, chúng phải đi ở. Lớn lên, cả hai anh em đều có cuộc sống ổn định, triển vọng và đang sắp lấy vợ, lấy chồng th́ Sửu bỗng nhiên trở về. Đọan trích sau đây miêu tả t́nh tiết đó.....Trời chạng vạng tối, Hương thị Tào với thằng Tư mới về tới Giồng Ké. Khi quẹo vô sân, Hương thị Tào ngó ngoái ra lộ, th́ thấy người Thổ đương đi ngang, mà con mắt liếc ngó vô nhà. Ông lấy làm kỳ, nên đứng lại mà ngó, th́ người ấy bươn bả đi tuốt.


Thằng Tư mở dây đôi trâu buộc giữa sân mà dắt vô chuồng. Hương thị Tào vô nhà đốt đèn lên, rồi leo lên vơng nằm đưa trèo trẹo. Thằng Tư nhốt trâu xong rồi nó mới vô nhà. Hai ông cháu nói chuyện với nhau, mà chẳng nói chuyện chi khác hơn là chuyện cậu ba Giai sửa soạn cưới con Quyên.


Gần hết canh một, mặt trăng mọc lên, chói bầu trời sáng quắc, bầy chó trong xóm đua nhau sủa tiếng vang đầy. Thằng Tư nằm trên ván mà nói chuyện một hồi rồi nó ngủ kḥ. Hương thị Tào mừng về sự may mắn mới xảy ra cho hai cháu, ngủ không được, nên nằm trên vơng mà đưa cọt kẹt hoài...

 

 

 

sách truyện (C)


Hồ Biểu Chánh CHA CON NGHĨA NẶNG

   mục lục

chương 1

chương 2

chương 3

chương 4

chương 5

chương 6

chương 7

chương 8

chương 9

chương 10