Hồ Biểu Chánh CAY ĐẮNG MÙI ĐỜI

Ba Thời có chồng là Hữu đi làm ăn xa. Ở nhà Thời lượm gặp một đứa bé độ 5 tháng bị bỏ rơi, đem về nuôi, đặt tên là Được. Thằng được lên 9 th́ Hữu trở về, Anh ta bán cho Trần Cao Đàng. Thầy Đàng trước kia dạy học, sau làm thông ngôn, gặp quan trên khắc khe, tức khí xin thôi việc, lại bị vợ bạc đăi bèn bỏ đi lang thang khắp lục tỉnh. Thầy xin con Liên và thằng Được, dạy chúng đàn ca tŕnh diễn cho thiên hạ nghe mà kiếm tiền. Ngoài ra những lúc rảnh rang, thầy c̣n dạy cho chúng học chữ quốc ngữ và chỉ bảo điều hay lẽ phải. Một hôm ba thầy tṛ đến Trà Vinh, thầy Đàng thấy một chú bếp xét giấy thuế thân đánh một người dân quê, thầy bất b́nh nên can thiệp. V́ vậy thầy bị đưa ra ṭa lănh án 15 ngày tù. Trong thời gian thầy ở tù , con Liên và thằng Được gặp bà hội đồng Nhàn đem con là Thanh Phong lên Sài G̣n chửa bịnh. Bà hội đồng thấy con thích hai đứa trẻ nầy nên đem chúng đi theo dưới ghe và biên thư nhờ người dặn thầy Đàng măn hạn tù đến Mỹ Tho t́m bà. Gặp thầy Đàng, bà ngỏ ư xin con Liên và thằng Được để con bà có bầu bạn và giúp chúng lập thân sau nầy, thầy Đàng thấy con Liên cần đươc bà Hội đồng dạy nữ công nữ hạnh nên bằng ḷng cho nó ở lại, rồi dắt thằng Được ra đi…. Nhiều chuyện xảy ra tiếp cho thầy Đàng và thằng Được.

 

 


Warning: include(../../TacPhamMainTR/TacPhamCayDangMuiDoi/TacPhamMainCListingCayDangMuiDoiAll.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in F:\www\giaocam\TacPhamMainTR\TacPhamCayDangMuiDoi\iTacPhamMainCListingCayDangMuiDoiBottom.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../../TacPhamMainTR/TacPhamCayDangMuiDoi/TacPhamMainCListingCayDangMuiDoiAll.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in F:\www\giaocam\TacPhamMainTR\TacPhamCayDangMuiDoi\iTacPhamMainCListingCayDangMuiDoiBottom.php on line 3