Nguyễn Đức Sơn CÁI CHUỒNG KHỈCái chuồng khỉ của Nguyễn Đức Sơn do An Tiêm xuất bản lần thứ nhất tại Sài G̣n, tháng 7-1969, tác giả giữ bản quyền. In 3.000 quyển và 40 bản đặc biệt dành riêng cho tác giả và nhà xuất bản. K.D. số 2.110 BTT/NHK/PNGT cấp ngày 21-5-1969. Bản điện tử do Lưu Đức Tiệp thực hiện,Thư ngỏ gửi các thân hữu xa gần của tạp chí xuất bản Mặt Đất [1]Cùng các bạn,Sau bao nhiêu năm dài dằng dặc suy tính nát nước để dựng lên ngay một nền văn nghệ rực rỡ phải có ở miền Nam chỉ tạo ra được ngoài tầm những thế lực xuất bản đang hoạt động, chúng tôi không thể trông chờ một phép lạ hiển linh nào ngoài giải pháp chót rất không anh hùng chút nào: ngửa tay mượn tiền của các bạn. Nếu các bạn tin tưởng một trăm phần trăm khí lực làm việc sôi sục hằng hằng trong chúng tôi, xin các bạn nhắm mắt bấm bụng gửi bưu phiếu có thể có được của các bạn về sớm cho chúng tôi (đề tên Lê Mong, 68 Phạm Phú Quốc, Blao, nhờ chuyển lại ở ngoài b́). Chắc chắn chúng tôi sẽ hoàn lại các bạn một cách tṛn trĩnh và hậu hĩnh dù muốn dù không và trong thời hạn ngắn nhất có thể. Xin các bạn yên tâm không sợ mất vốn: chúng tôi cam chịu nhiều tốn phí để những tác phẩm dịch thuật cũng như sáng tác độc sáng của chúng ta có kỹ thuật ít ra phải bằng An Tiêm và nghệ thuật tŕnh bày phải thật tiến bộ. Không thể dù dừ dụ dự đợi thời thế thêm chút nào nữa, chúng tôi đánh bạo viết mấy ḍng đau đớn ít nhiều trên cho các bạn, dù các bạn không thể hưởng ứng chút nào trong thời kỳ quá khó khăn này. Hăy tưởng tượng nếu phụ ḷng các bạn chút xíu nào thôi, chúng tôi c̣n biết làm ǵ khác hơn ngoài việc độn thổ?Trân trọng và tha thiết,Nguyễn Đức Sơn
Chủ trương tạp chí xuất bản Mặt ĐấtCùng một tác giảĐă inBọt nước (thơ, Mặt Đất, 1965)
Hoa cô độc (thơ, Mặt Đất, 1965)
Lời ru (thơ, Mặt Đất, 1966)
Đêm nguyệt động (thơ, An Tiêm, 1967)
Cát bụi mệt mỏi (truyện ngắn, An Tiêm, 1968)
Cái chuồng khỉ (truyện ngắn, An Tiêm, 1969)Sẽ inVọng (thơ), Mộng du trên đỉnh mùa xuân (thơ), Xóm chuồng ngựa (truyện ngắn), Truyện ngắn (tạp văn), Độc thoại (thơ), Ngồi đợi ngoài hành lang (truyện ngắn), Đám cưới trên hư không (thơ) v.v.B́a 4: "Đây là truyện của một bạn trẻ thuộc thế hệ mới. Lời văn trẻ, hơi văn mạnh, cốt truyện bố trí chặt chẽ một cách tài t́nh, tư tưởng nhiều khi táo bạo đến nỗi làm cho người đọc bất b́nh […]. Một dấu hiệu của thời đại! Thảm thay! Mà cũng ghê thay!" (Hoàng Minh Tuynh viết riêng cho truyện ngắn "Cái chuồng khỉ" đăng trên Tạp chí Mai số 31 và 32 năm 1963)[1]Đây là một lá thư rất đặc biệt của Nguyễn Đức Sơn, không phải ở nội dung, không phải ở h́nh thức, mà từ trong tính khí và cách sống nhiều giai thoại của nhà thơ này, đây lại là một “ch́a khoá” để người đọc lật giở ra nhiều câu chuyện khác - talawas.

 

 

 

sách truyện (C)


Nguyễn Đức Sơn CÁI CHUỒNG KHỈ

   tập truyện ngắn

Ngồi chung một chuyến xe

Thức giấc

Xin dừng lại nơi đây

Hai thiếu niên

Chiếc cù lao

Cái chuồng khỉ