• chuyển ngữ | All, A, C, T, V,Nguyễn Hiến Lê VICTOR HUGO

 

sách dịch (V)


Nguyễn Hiến Lê dịch Lê VICTOR HUGO

   mục lục

Victor Hugo thi hào bậc nhất của Pháp

Thần đồng Hugo

Thật là có tài về thơ lẫn văn.

Mười tám tuổi đă ra báo

Bi kịch sau đêm tân hôn

Thi sĩ của triều đ́nh

Lănh tụ phái lăng mạn

Trận Hernani

Truyện Notre Dame De Paris

Juliette Drouet

Thiên tài mà bốn lần thua kẻ vô danh

Cụ Nghị Hugo

Chính trị và ái t́nh

Hugo đả đảo Napoléon III

Qua đảo Jersey

Lại phải cuốn gói qua đảo Guernesey

Những Kẻ Khốn Nạn

Vợ chết

Napoléon bị hạ bệ Hugo trở về pháp sau 19 năm lưu vong

Lại hoạt động chính trị

Nghệ thuật làm Ông

Tolstoi và Hugo sao mà giống nhau thế