• chuyển ngữ | All, A, C, T, V,Nguyễn Hiến Lê CHA CON DUMAS

 

sách dịch (C)


Nguyễn Hiến Lê dịch Lê CHA CON DUMAS

   mục lục

Một tác giả được trẻ em mê đến quên ăn quên ngủ

Một người phi thường

Vừa kiếm ăn vừa học và viết lách

Thành công bất ngờ

Kịch Antony đánh dấu một giai đoạn mới

Thuật quảng cáo của ông Bầu

Một nhược điểm của Dumas cha

Dumas cha dạy Dumas con

Xưởng sản xuất tiểu thuyết của Dumas

Kỹ thuật viết tiểu thuyết lịch sử của Dumas

Sức làm việc kinh khủng của Dumas

Tính hào phóng của Dumas

Trốn nợ qua Bỉ

Chưa kịp diễn th́ rạp đóng cửa.

Khi vận của con lên th́ vận của cha xuống.

Sự nghiệp của hai cha con