tác phẩm

tác phẩm 2008tác phẩm 2007

 


 

sách thơ(C)- Chinh Phụ Ngâm Dịch Theo Nguyên Thể / Nam Dao

- Cho T́nh Cho Đời Cho Ta / Hồ Chí Bửu

 

 

sách thơ (D)- Dấu Kỷ Niệm / Nguyễn Tâm Hàn
- Điệp Ngữ T́nh / Nguyễn Lăm thắng
- Ḍng Sông Quê Hương / Nguyễn Sư Giao
- Dưới Trăng / Nguyễn Sư Giao

 

 

sách thơ (H)- Yêu Em, Hà Nội Và Những Bài Thơ Khác / Hoàng Anh Tuấn
- Huế Buồn Chi / Hoàng Xuân Sơn

 

 

sách thơ (L)- Lục Bát / Hoàng Xuân Sơn

 

 

sách thơ (P)- Phù Sa Của Gió / Hồ Chí Bửu

 

 

sách thơ (Q)- Quàng Vai Thơ Đi Giữa Đời / Khê Kinh Kha

 

 

sách thơ (S)- Selected Vietnamese Poetry / Vũ Đ́nh Đỉnh

 

 

sách thơ (T)- Thơ Tuyển / Tô Thùy Yên
- Tỏ T́nh / Khê Kinh Kha