văn (1964 - 1975)

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

 

 

 


 

văn (1975)- Đặc Biệt Những Triển Vọng Mới Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1975
- Đặc Biệt Văn Chương Nữ Giới 1975 Phẩm Văn ngày 1 tháng 2, 1975
- Xuân Ất Măo Giai Phẩm Văn ngày 24 tháng 1, 1975

 

 

văn (1974)- Đặc Biệt Giáng Sinh Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 12, 1974
- Những Bài Thơ T́nh Hay Nhất Việt Nam Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 12, 1974
- Vấn Đề Văn Học Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 11, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 10, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 9, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 9, 1974
- Đặc Biệt ba Nhà Thơ Tiền Chiến Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 8, 1974
- Tiểu Thuyết và Văn Chương Vơ Phiến Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 7, 1974
- Đặc Biệt Arthur Rimbaud Phẩm Văn ngày 1 tháng 7, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 6, 1974
- Vĩnh Biệt Nguyễn Đức Quỳnh Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 6, 1974
- Tám Người Viết Tên Tuổi Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 5, 1974
- Tưởng Mộ Nguyễn Đ́nh Vượng Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 5, 1974
- Ba Nhà Văn J Hoa Kỳ Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 4, 1974
- Đặc Biệt Vơ Hồng Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 3, 1974
- Tuyển Tập Tháng Ba Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1974
- Xuân Giáp Dần Giai Phẩm Văn ngày 7 tháng 1, 1974
- Đầu Năm Giáp Dần Giai Phẩm Văn ngày 7 tháng 1, 1974

 

 

văn (1973)- Số Đặc Biệt Giáng Sinh và Patrick White, Nobel 73 Giai Phẩm Văn ngày 10 tháng 12, 1973
- Tuyển Tập Tháng Mười Giai Phẩm Văn số 23 ngày 12 tháng 10, 1973
- Số Đặc Biệt Vũ Khắc Khoan Giai Phẩm Văn số 22 ngày 24 tháng 9, 1973
- Số Đặc Biệt Văn Hào Stendhal Giai Phẩm Văn số 21 ngày 1 tháng 9, 1973
- Tuyển Tập Tháng Tám Giai Phẩm Văn số 20 ngày 16 tháng 8, 1973
- Đặc Biệt Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều Giai Phẩm Văn số 19 ngày 30 tháng 7, 1973
- Năm Nhà Văn Nữ Việt Nam Giai Phẩm Văn số 18 ngày 13 tháng 7, 1973
- Tháng Sáu Mùa Hạ Giai Phẩm Văn số 17 ngày 25 tháng 6, 1973
- Hiện Tượng Sách Dịch Giai Phẩm Văn số 16 ngày 8 tháng 6, 1973
- Nhà Thơ Bùi Giáng Giai Phẩm Văn số 15 ngày 18 tháng 5, 1973
- Tuyển Tập Tháng Năm Giai Phẩm Văn số 14 ngày 2 tháng 5, 1973
- Tưởng Niệm Doăn Duân Giai Phẩm Văn số 13 ngày 17 tháng 4, 1973
- Franz Kafka & Rainer Maria Rilke Giai Phẩm Văn số 12 ngày 31 tháng 3, 1973
- Văn Chương Trong Ḥa B́nh Giai Phẩm Văn số 11 ngày 18 tháng 3, 1973
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn số 10 ngày 24 tháng 2, 1973
- Hồ Dzếnh Trong Ḍng Thơ Tiên Chiến Giai Phẩm Văn số 9 ngày 12 tháng 2, 1973
- Tân Niên Giai Phẩm Văn số 8 ngày 16 tháng 1, 1973
- Xuân Qúy Sửu Giai Phẩm Văn số 7 ngày 10 tháng 1, 1973

 

 

văn (1972)- Giáng Sinh 1972 Giai Phẩm Văn số 6 ngày 15 tháng 12, 1972
- Heinrich Boll Và Quỳnh Dao Giai Phẩm Văn số 5 ngày 1 tháng 12, 1972
- Fédor Dostoievsky Giai Phẩm Văn số 4 ngày 15 tháng 11, 1972
- Giai Phẩm Văn số 3 ngày 1 tháng 11, 1972
- Các Nhà Văn Mỹ Châu La Tinh Giai Phẩm Văn số 2 ngày 15 tháng 10, 1972
- Giai Phẩm Văn số 1 ngày 1 tháng 10, 1972
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 210 ngày 15 tháng 9, 1972
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 209 ngày 1 tháng 9, 1972
- Truyện Ngắn Hồi Giáo Văn số 208 ngày 15 tháng 8, 1972
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 207 ngày 1 tháng 8, 1972
- Các Nhà Văn Nữ Văn số 206 ngày 15 tháng 7, 1972
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 205 ngày 1 tháng 7, 1972
- Tùy Bút, Bút Kư Văn số 204 ngày 15 tháng 6, 1972
- Tuyển Truyện Ư Đại Lợi Văn số 203 ngày 1 tháng 6, 1972
- Sáu Nhà Văn Trẻ Văn số 202 ngày 15 tháng 5, 1972
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 201 ngày 1 tháng 5, 1972
- Số Đặc Biệt Về Sân Khấu Văn số 200 ngày 15 tháng 4, 1972
- Số Đặc Biệt Về Hội Họa Văn số 199 ngày 1 tháng 4, 1972
- Số Đặc Biệt Về Thơ Văn số 198 ngày 15 tháng 3, 1972
- Sáu Nhà Văn Trẻ Văn số 197 ngày 1 tháng 3, 1972
- Sáu Nhà Văn Trẻ Văn số 196 ngày 1 tháng 3, 1972
- Xuân Nhâm Tỵ số 194 & 195 ngày 1 tháng 2, 1972
- Kỷ Niệm Đệ Bát Chu Niên số 193 ngày 1 tháng 1, 1972

 

 

văn (1971)- Văn số 192 ngày 15 tháng 12, 1971
- Văn số 191 ngày 1 tháng 12, 1971
- Văn số 190 ngày 15 tháng 11, 1971
- Viết Về Nguyễn Bính Văn số 189 ngày 1 tháng 11, 1971
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 188 ngày 15 tháng 10, 1971
- Khi Mùa Thu Tới Văn số 187 ngày 1 tháng 10, 1971
- Tưởng Niệm Đông Hồ Văn số 186 ngày 15 tháng 9, 1971
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 185 ngày 1 tháng 9, 1971
- Tuyển Truyện Hung-gia-lợi Văn số 184 ngày 15 tháng 8, 1971
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 183 ngày 1 tháng 8, 1971
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 182 ngày 15 tháng 7, 1971
- Khi Mùa Mưa Tới Văn số 181 ngày 1 tháng 7, 1971
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 180 ngày 15 tháng 6, 1971
- Viết Về Hàn Mặc Tử Văn số 179 ngày 1 tháng 6, 1971
- Tuyển truyện Nga-la-tưVăn số 178 ngày 15 tháng 5, 1971
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 177 ngày 1 tháng 5, 1971
- Bóng Tối Vây Quanh Văn số 176 ngày 15 tháng 4, 1971
- Tưởng Niệm Tản Đà Văn số 175 ngày 1 tháng 4, 1971
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 174 ngày 15 tháng 3, 1971
- Tuyển Truyện Gió Đông Văn số 173 ngày 1 tháng 3, 1971
- Đầu Xuân Lộc Mới Văn số 172 ngày 15 tháng 2, 1971
- Giai Phẩm Xuân Tân Hợi Văn số 170 & 171 ngày 15 tháng 1, 1971
- Tưởng Niệm Phạm Duy Tốn Văn số 169 ngày 1 tháng 1, 1971

 

 

văn (1970)- Tiếng Hát Lên Trời Tuyển Tập Đặc Biệt Mùa Giáng Sinh Văn số 168 ngày 15 tháng 12, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 167 ngày 1 tháng 12, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 166 ngày 15 tháng 11, 1970
- Tuyển Truyện Phi Châu Da Đen Văn số 165 ngày 1 tháng 11, 1970
- Đi Giữa Mùa Thu Tuyển Tập Những Cây Bút Trẻ Văn số 164 ngày 15 tháng 10, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 163 ngày 1 tháng 10, 1970
- Tuyển Truyện Á Châu Văn số 162 ngày 15 tháng 9, 1970
- Thi Sĩ Quách Tấn Văn số 161 ngày 1 tháng 9, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 160 ngày 15 tháng 8, 1970
- Hoài Niệm TchyA Đái Đức Tuấn Văn số 159 ngày 1 tháng 8, 1970
- Mưa Chưa Dứt Hạt Văn số 158 ngày 15 tháng 7, 1970
- Số Đặc Biệt Simone De Beauvoir Văn số 157 ngày 1 tháng 7, 1970
- Hoài Niệm Nhất Linh Văn số 156 ngày 15 tháng 6, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 155 ngày 1 tháng 6, 1970
- Mừng Ngày Phật Đản Văn số 154 ngày 15 tháng 5, 1970
- Trong Nỗi Buồn Vàng Văn số 153 ngày 1 tháng 5, 1970
- Jean-Paul Sartre Văn số 152 ngày 15 tháng 4, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 151 ngày 1 tháng 4, 1970
- ĐẶc Biệt Vũ Hoàng Chương Văn số 150 ngày 15 tháng 3, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 149 ngày 1 tháng 3, 1970
- Đầu Xuân Lộc Mới Văn số 148 ngày 15 tháng 2, 1970
- Giai Phẩm Xuân Canh Tuất Văn số 146 & 147 ngày 22 tháng 1, 1970
- Tưởng Niệm Đông Hồ Văn số 145 ngày 1 tháng 1, 1970

 

 

văn (1969)- B́nh An Dưới Thế, Số Đặc Biệt Giáng Sinh Văn số 144 ngày 15 tháng 12, 1969
- Mưa Khóc Tan Mùa, tuyển tập Rafael Steinberg, nhà văn Hoa-kỳ Văn số 143 ngày 1 tháng 12, 1969
- Đường Bay Của Nghệ Thuật, Họa và Thơ Văn số 142 ngày 15 tháng 11, 1969
- Phiến Đá Chưa Ṃn, tuyển tập John Cheever, nhà văn Hoa-kỳ Văn số 141 ngày 1 tháng 11, 1969
- Số Đặc Biệt Về Yasunari Kawabata Văn số 140 ngày 15 tháng 10, 1969
- Nói Với Mùa Thu, tuyển tập Tibor Déry, nhà văn Hung-gia-lợi Văn số 139 ngày 1 tháng 10, 1969
- Những Cây Bút Trẻ Văn số 138 ngày 15 tháng 9, 1969
- Nguời Đàn Bà Thành Prague Văn số 137 ngày 1 tháng 9, 1969
- Trên Ngọn Sầu Đông Văn số 136 ngày 15 tháng 8, 1969
- Tuyển Tập Văn Mới Văn số 135 ngày 1 tháng 8, 1969
- Sầu Xưa Chín Rụng, tuyển tập I. B. Singer, nhà văn Do-thái Văn số 134 ngày 15 tháng 7, 1969
- Về Nhánh Sông Xưa, tuyển tập Klaus Rocher, nhà văn Đức Văn số 133 ngày 1 tháng 7, 1969
- Phượng Trong Thành Nội Văn số 132 ngày 15 tháng 6, 1969
- Lệ Đá Đêm Sầu, tuyển tập G. C. Infante, nhà văn xứ Cuba Văn số 131 ngày 1 tháng 6, 1969
- Mặt Trời Tháng Tư, tuyển tập A. Solzhenitsyn, nhà văn Nga Văn số 130 ngày 15 tháng 5, 1969
- Thương Nhớ Y Uyên Văn số 129 ngày 1 tháng 5, 1969
- Số Dặc Biệt Giới Thiệu Leon Tolstoi Văn số 128 ngày 15 tháng 4, 1969
- Đầu Mùa Nắng Lụa, tuyển tập Jakov Lind, nhà văn Đức Văn số 127 ngày 1 tháng 4, 1969
- Như Nước Trong Nguồn, tuyển tập Stefan Zweig, nhà văn Đức Văn số 126 ngày 15 tháng 3, 1969
- Đầu Xuân Lộc Mới Văn số 125 ngày 1 tháng 3, 1969
- Giai Phẩm Xuân Kỷ Dậu Văn số 123 & 124 ngày 1 tháng 2, 1969
- Mùa Đông Trong Trí Nhớ, tuyển tập Y. Kawabata, nhà văn Nhật, giải Nobel 1968 Văn số 122 ngày 15 tháng 1, 1969
- Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên, tuyển tập Casey Calveri, nhà văn xứ Cuba Văn số 121 ngày 1 tháng 1, 1969

 

 

văn (1968)- Đêm Bethléem Tuyển Tập Giáng Sinh Văn số 120 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Angré Maurois, Nhà Văn Lớn Nước Pháp Văn số 119 ngày 1 tháng 1, 1968
- Lối Về Chợ Trúc Văn số 118 ngày 1 tháng 1, 1968
- Thương Nhớ TchyA Đái Đức Tuấn Văn số 117 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu Norman Mailer, Nhà Văn Nổi Loạn Xứ Hoa-kỳ Văn số 116 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mở Mắt Nh́n Quê Hương Văn số 115 ngày 1 tháng 1, 1968
- Những Cây Bút Trẻ Văn số 114 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu Bertolt Brecht, Kịch Tác Gia Bật Nhất Nước Đức Văn số 113 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giỗ Đầu Đinh Hùng Văn số 112 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mồng Một Tháng Tám Văn số 111 ngày 1 tháng 1, 1968
- Ngày Trở Lại Huế Văn số 110 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu M. A. Asturias, Nhà Văn Guatemala, Giải Nobel Về Văn Chương 1967 Văn số 109 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Hoàng Đạo Văn số 107 & 108 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mảnh Vụn Trong Hồn người Văn số 106 ngày 1 tháng 1, 1968
- Đọc Truyện Quách Lương Huệ , Nữ Văn Sĩ Thời Danh Trung-hoa Văn số 105 ngày 1 tháng 1, 1968
- Trên Vai Việt Nam Văn số 104 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Carson Mc Cullers, Nữ Văn Sĩ Danh Tiếng Hoa-kỳ Văn số 103 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mịt Mờ Thức Mây Văn số 102 ngày 1 tháng 1, 1968
- Viết Trong Khói Lửa Văn số 100 & 101 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giai Phẩm Xuân Mậu Thân Văn số 98 & 99 ngày 1 tháng 1, 1968
- Số Đặc Biệt Đệ Tứ Chu Niên, Giới Thiệu Eugene Evtouchenko, Thi Sĩ Thời Danh Nga-sô Văn số 97 ngày 1 tháng 1, 1968

 

 

văn (1967)- Đọc Thomas Mann, Văn Hào Đức, Giải Nobel 1929, Số Giáng SinhVăn số 96 ngày 1 tháng 1, 1967
- Mưa Cuối Mùa Văn số 95 ngày 1 tháng 1, 1967
- Tưởng Niệm Angré Gide, Văn Hào Pháp, Giải Nobel 1947 Văn số 94 ngày 1 tháng 1, 1967
- Viết về Hội Họa Văn số 93 ngày 1 tháng 1, 1967
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 92 ngày 1 tháng 1, 1967
- Thương Nhớ Đinh Hùng Văn số 91 ngày 1 tháng 1, 1967
- Tưởng Niệm Hồ Thích, Tư Tưởng Gia Trung-hoa Văn số 90 ngày 1 tháng 1, 1967
- Mây Mùa Thu Văn số 89 ngày 1 tháng 1, 1967
- Đọc Văn Erskine Caldwell, Tiểu Thuyết Gia Thời Danh Hoa-kỳ Văn số 88 ngày 1 tháng 1, 1967
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 87 ngày 1 tháng 1, 1967
- Viết về Thơ Văn số 86 ngày 1 tháng 1, 1967
- Đọc Văn Marcel Proust, Nhà Văn Kinh Điển Lớn Của Pháp Văn số 85 ngày 1 tháng 1, 1967
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 84 ngày 1 tháng 1, 1967
- Đọc Văn Boris Pasternak, Văn Hào Nga, Giải Nobel 1958 Văn số 83 ngày 1 tháng 1, 1967
- Nắng Hè Văn số 82 ngày 1 tháng 1, 1967
- Đọc Văn Tennesse Williams, Kịch Tác Gia Lẫy Lừng Hoa-kỳ Văn số 81 ngày 1 tháng 1, 1967
- Tưởng Niệm Hồ Biểu Chánh Văn số 80 ngày 1 tháng 1, 1967
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 79 ngày 1 tháng 1, 1967
- Đọc Simone de Beauvoir, Nữ Văn Sĩ Thời Danh Pháp Văn số 78 ngày 1 tháng 1, 1967
- Đầu Xuân Lộc Mới Văn số 77 ngày 1 tháng 1, 1967
- Giai Phẩm Xuân Đinh Mùi Văn số 75 & 76 ngày 1 tháng 1, 1967
- Tưởng Niệm Hàn Mặc Tử Văn số 73 & 74 ngày 1 tháng 1, 1967

 

 

văn (1966)- Mùa Giải Thưởng Văn Chương Văn số 72 ngày 1 tháng 1, 1966
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 71 ngày 1 tháng 1, 1966
- Đọc Văn Hermann Hesse Văn số 70 ngày 1 tháng 1, 1966
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 69 ngày 1 tháng 1, 1966
- Đọc Văn Quỳnh Dao Văn số 68 ngày 1 tháng 1, 1966
- Tưởng Niệm Vũ Trọng Phụng Văn số 67 ngày 1 tháng 1, 1966
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 66 ngày 1 tháng 1, 1966
- Đọc Văn John Updike Văn số 65 ngày 1 tháng 1, 1966
- Tưởng Niệm Bích Khê Văn số 64 ngày 1 tháng 1, 1966
- Tuyển Truyện Đại Hàn Văn số 63 ngày 1 tháng 1, 1966
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 62 ngày 1 tháng 1, 1966
- Đọc Văn Richard Wright Văn số 61 ngày 1 tháng 1, 1966
- Tản Đà Thạch Lam Nguyễn Bính Văn số 60 ngày 1 tháng 1, 1966
- Ddọc Văn Graham Greene Văn số 59 ngày 1 tháng 1, 1966
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 58 ngày 1 tháng 1, 1966
- Văn số 57 ngày 1 tháng 1, 1966
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 56 ngày 1 tháng 1, 1966
- Văn số 55 ngày 1 tháng 1, 1966
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 54 ngày 1 tháng 1, 1966
- Văn số 53 ngày 1 tháng 1, 1966
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 52 ngày 1 tháng 1, 1966
- Đọc Văn Somerset Maugham Văn số 51 ngày 1 tháng 1, 1966
- Giai Phẩm Xuân Bính Ngọ Văn số 49 & 50 ngày 1 tháng 1, 1966

 

 

văn (1965)- John Steinbeck văn số 30 ngày 15 tháng 3, 1965
- Tưởng Niệm Lê Văn Trương văn số 29 ngày 25 tháng 2, 1965
- Tuyển Tập Thơ Văn văn số 28 ngày 15 tháng 2, 1965
- Xuân Ất Tỵ văn số 26 & 27 ngày 15 tháng 1, 1965
- Số Đặc Biệt Đệ Nhất Chu Niên và Albert Camus văn số 25 ngày 1 tháng 1, 1965

 

 

văn (1964)- Marie Noel Văn số 24 ngày 15 tháng 12, 1964
- Jacques Prévert và Nguyễn Nhược Pháp Văn số 23 ngày 1 tháng 12, 1964
- Tưởng Niệm Khái Hưng Văn số 22 ngày 15 tháng 11, 1964
- Andre Malraux Văn số 21 ngày 1 tháng 11, 1964
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 20 ngày 15 tháng 10, 1964
- Andre Maurois Văn số 19 ngày 1 tháng 10, 1964
- Thơ Văn Có Lửa Văn số 18 ngày 15 tháng 9, 1964
- Jean Paul Sartre Văn số 17 ngày 1 tháng 9, 1964
- Đêm Tóc Rối Văn số 16 ngày 15 tháng 8, 1964
- Tưởng Niệm Tagore Văn số 15 ngày 1 tháng 8, 1964
- Tưởng Niệm Nhất Linh Văn số 14 ngày 15 tháng 7, 1964
- Thơ Văn Nữ Lưu Văn số 13 ngày 1 tháng 7, 1964
- Guy De Maupassant Văn số 12 ngày 15 tháng 6, 1964
- Những Cây Bút Trẻ Đang Lên Văn số 11 ngày 1 tháng 6, 1964
- Văn Hóa Phật Giáo Văn số 10 ngày 15 tháng 5, 1964
- Alberto Moravia Văn số 9 ngày 1 tháng 5, 1964
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 8 ngày 15 tháng 4, 1964
- Đọc Văn Stefan Zweig Văn số 7 ngày 1 tháng 4, 1964
- Những Cây Bút trẻ Văn số 6 ngày 15 tháng 3, 1964
- Những Tiếng Nói Mới Trong Văn Học Văn số 5 ngày 1 tháng 3, 1964
- Tân Niên Bính Th́n Văn số 4 ngày 15 tháng 2, 1964
- Xuân Bính Th́n Văn số 3 ngày 1 tháng 2, 1964
- Albert Camus Văn số 2 ngày 15 tháng 1, 1964
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 1 ngày 1 tháng 1, 1964