Xuân Ất Măo Giai Phẩm Văn ngày 24 tháng 1 năm 1975

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục

 • Vũ Hoàng Chương TẾT ĐỀ MAỊ TẾT ĐỀ ÁO 3
 • Vũ Khắc Khoan, Mai Thảo, Thái Tuấn, Phan Lạc Phúc, Văn Quang, Phạm Đ́nh CHương SÁU MIỀN VĂN NGHỆ 74 4
 • Cung Trầm Tưởng CHÀO XUÂN 19
 • Văn BẢNG PHONG THẦN 54 NHÀ VĂN, 54 CÁI NHẤT 17
 • Mai Thảo GHI NHẬN CUỐI NĂM 21
 • Nguyễn Đ́nh Toàn TẶNG PHẨM 29
 • Vơ Duy Chung CHỢ NÚI 36
 • Văn TẾT VÀ XUÂN THANH B̀NH TRONG THƠ NGÀY TRƯỚC 37
 • Lăng Nhân MỘT TRỜI HƯƠNG SẮC 42
 • Lệ Hằng CHIÊU QUÂN 49
 • Nguyễn Viên Chân NGỌN XANH 58
 • Du Tử Lê THÁNG CHẠP GIÓ 59
 • Nguyễn Thị Thụy Vũ ÁO DẠ HỘI 61
 • Đặng Lăm LỤC BÁT TRẦM 73
 • Mặc Đỗ Ở GIỮA CÓ HÀNG RÀO 74
 • Hoàng Trúc Ly MẬT ONG 83
 • Doăn Quốc Sỹ VÙNG CẢI TẦN Ô 84
 • Nguyễn Tất Nhiên NGỒI QUÁN 91
 • Vơ Hồng NHẸ HƠN CƠN GIÓ THOẢNG 92
 • Vơ Chân Cửu XUÂN MỘNG 105
 • Vơ Phiến NGÀY TẾT THEO CHÂN MỘT MÓN ĂN 106
 • Thanh Nam ĐÊM CUỐI NĂM UỐNG RƯỢU MỘT M̀NH 111
 • Phạm Thiên Thư KHÚC T̀NH TỰ PHÙ DUNG 112
 • Hoàng Ngọc Tuấn THƯ CUỐI 113
 • B́nh Nguyên Lộc MẠNH HƠN KHỔNG TỬ 122
 • Phạm Long Sơn MỞ THƠ 131
 • Dương Nghiễm Mậu TIẾNG SÁO NGƯỜI EM ÚT 132
 • Nguyễn Phan Long KHÚC CA 139
 • Ngụy Ngữ Ở TRÊN NÚI 140
 

 

 


 

văn (1975)- Đặc Biệt Những Triển Vọng Mới Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1975
- Đặc Biệt Văn Chương Nữ Giới 1975 Phẩm Văn ngày 1 tháng 2, 1975
- Xuân Ất Măo Giai Phẩm Văn ngày 24 tháng 1, 1975