Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 9 năm 1974

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Văn

 • Văn GIỚI THIỆU GIAI PHẨM 1
 • Huỳnh Phan Anh CUNG OÁN NGÂM KHÚC, QUAN ÂM THỊ KÍNH 3
 • Lệ Hằng VALENTINO 15
 • Nguyễn Thanh Trịnh BUỔI CHIỀU GIÓ NGÚT 24
 • Phạm Quang Phước H̀NH NHƯ LỜI NGƯỜI GỌI 35
 • Doăn Quốc Sĩ C̉ ĐÙM 49
 • Mang Viêng Long VỘI VÀNG 78
  Thơ
 • Thanh Tâm Tuyền ĐỈNH NON XA 2
 • Vũ Hoàng Chương NGÀY LỚN 13
 • Nguyễn Đạt DẠ KHÚC TRÊN ĐƯỜNG VỀ 23
 • Nguyễn Thị Thảo BUỔI LỄ TƯỞNG MỘ CHỒNG
 • Hồ Minh Dũng MỘT THỜI SỐNG VỚI HUẾ75
 • Nguyễn ĐỨc Nhân CẦN THƠ 77
 • Văn SINH HOẠT VĂN NGHỆ 88
 

 

 


 

văn (1974)- Đặc Biệt Giáng Sinh Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 12, 1974
- Những Bài Thơ T́nh Hay Nhất Việt Nam Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 12, 1974
- Vấn Đề Văn Học Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 11, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 10, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 9, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 9, 1974
- Đặc Biệt ba Nhà Thơ Tiền Chiến Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 8, 1974
- Tiểu Thuyết và Văn Chương Vơ Phiến Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 7, 1974
- Đặc Biệt Arthur Rimbaud Phẩm Văn ngày 1 tháng 7, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 6, 1974
- Vĩnh Biệt Nguyễn Đức Quỳnh Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 6, 1974
- Tám Người Viết Tên Tuổi Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 5, 1974
- Tưởng Mộ Nguyễn Đ́nh Vượng Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 5, 1974
- Ba Nhà Văn J Hoa Kỳ Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 4, 1974
- Đặc Biệt Vơ Hồng Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 3, 1974
- Tuyển Tập Tháng Ba Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1974
- Xuân Giáp Dần Giai Phẩm Văn ngày 7 tháng 1, 1974
- Đầu Năm Giáp Dần Giai Phẩm Văn ngày 7 tháng 1, 1974