Ba Nhà Thơ Tiền Chiến Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 8 năm 1974

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Phần Biên Khảo

 • Văn GIỚI THIỆU GIAI PHẨM 1
 • Lê Huy Oanh VỊ TRÍ BA NHÀ THƠ TIỀN CHIẾN TRONG THI ĐÀN VIỆT NAM 2
 • Lê Huy Oanh THẾ LỮ QUA MẤY VẦN THƠ 15
 • Lê Huy Oanh HÀN MẶC TỬ QUA THƠ HÀN MẶC TỬ 34
 • Lê Huy Oanh VŨ HOÀNG CHƯƠNG QUA THƠ SAY 48
  Phần Sáng Tác
 • Nguyễn Thị Thụy Vũ THAO THỨC TRONG ĐÊM 59
 • Huy Tưởng NỤ CƯỜI ĐÁ XANH 70
 • Du Tử LÊ NHỮNG MIỂNG CHAI 72
 • Trần Quang Thiếu PHỐ ĐÊM 82
 • Hà Vũ Giang Châu ĐÊM Ở BIỂN 82
 • Trần Mộng Hoàng THUỎ YÊU EM 83
 • Chu Ngạn Thư BLAO MÙA MƯA 74
 • Trần Hoài Thư GỌI NGƯỜI XA VẮNG 84
 • Văn SINH HOẠT VĂN NGHỆ 88
 

 

 


 

văn (1974)- Đặc Biệt Giáng Sinh Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 12, 1974
- Những Bài Thơ T́nh Hay Nhất Việt Nam Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 12, 1974
- Vấn Đề Văn Học Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 11, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 10, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 9, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 9, 1974
- Đặc Biệt ba Nhà Thơ Tiền Chiến Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 8, 1974
- Tiểu Thuyết và Văn Chương Vơ Phiến Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 7, 1974
- Đặc Biệt Arthur Rimbaud Phẩm Văn ngày 1 tháng 7, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 6, 1974
- Vĩnh Biệt Nguyễn Đức Quỳnh Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 6, 1974
- Tám Người Viết Tên Tuổi Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 5, 1974
- Tưởng Mộ Nguyễn Đ́nh Vượng Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 5, 1974
- Ba Nhà Văn J Hoa Kỳ Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 4, 1974
- Đặc Biệt Vơ Hồng Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 3, 1974
- Tuyển Tập Tháng Ba Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1974
- Xuân Giáp Dần Giai Phẩm Văn ngày 7 tháng 1, 1974
- Đầu Năm Giáp Dần Giai Phẩm Văn ngày 7 tháng 1, 1974