Đặc Biệt Arthur Rimbaud Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 7 năm 1974

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Nội Dung

 • Văn CON PHƯỢNG HOÀNG CỦA THI CA THẾ GIỚI 1
 • Henry Miller Rimband VÀ THỜI ĐẠI 3
 • Arthur Rimbaud NĂM BÀI THƠ 5
 • Lê Huy Oanh RIMBAUD, CON TẦU SAY 19
 • Bùi Giáng RIMBAUD VÀ SƯƠNG BIỆT LY 40
 • Vơ Long Tê SỰ HIỆN DIỆN CỦA RIMBAUD Ở VIỆT NAM 45
 • Vũ Hoàng Chương PARIS TÁI NGỘ 55
 • Nguyễn Hữu Hiệu RIMBAUD, HENRY MILLER VÀ THỜI CỦA NHỮNG KẺ GIẾT NGƯỜI 56
 • Suzanne Bernard SƠ LƯỢC TIỂU SỬ ARTHUR RIMBAUD 63
  Sáng Tác Mới
 • Doăn Quốc Sỹ NÓI DỐI 73
 • Lệ Hằng GỐI ĐẦU TRÊN ĐÁ 74
 • Phạm Chu Sa TRƯỜNG SON HÀNH 82
 • Hoàng Trúc Ly RA HUẾ 86
 • Nguyễn Quốc Trụ PHÊ B̀NH SÁCH MỚI 87
 • Phan Lạc Phúc PHÊ B̀NH PHIM 90
 • Văn SINH HOẠT VĂN NGHỆ 88
 

 

 


 

văn (1974)- Đặc Biệt Giáng Sinh Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 12, 1974
- Những Bài Thơ T́nh Hay Nhất Việt Nam Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 12, 1974
- Vấn Đề Văn Học Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 11, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 10, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 9, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 9, 1974
- Đặc Biệt ba Nhà Thơ Tiền Chiến Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 8, 1974
- Tiểu Thuyết và Văn Chương Vơ Phiến Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 7, 1974
- Đặc Biệt Arthur Rimbaud Phẩm Văn ngày 1 tháng 7, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 6, 1974
- Vĩnh Biệt Nguyễn Đức Quỳnh Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 6, 1974
- Tám Người Viết Tên Tuổi Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 5, 1974
- Tưởng Mộ Nguyễn Đ́nh Vượng Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 5, 1974
- Ba Nhà Văn J Hoa Kỳ Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 4, 1974
- Đặc Biệt Vơ Hồng Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 3, 1974
- Tuyển Tập Tháng Ba Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1974
- Xuân Giáp Dần Giai Phẩm Văn ngày 7 tháng 1, 1974
- Đầu Năm Giáp Dần Giai Phẩm Văn ngày 7 tháng 1, 1974