Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 6 năm 1974

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Văn

 • Văn GIỚI THIỆU TUYỂN TẬP 1
 • Duyên Anh NGÀY MAI TỪ HÔM NAY 3
 • Du Tử Lê PHÍA BIỂN ĐỘNG 22
 • Dương Nghiễm Mậu SÔNG MÊ 30
 • Hoàng Ngọc Tuấn LẦN ĐẦU TIÊN 44
 • Nguyễn Thanh Trịnh NHƯ YÊU MỘT CÁNH ĐỒNG 56
 • Vơ Hồng NHỚ ANH VƯỢNG 64
 • Ngụy Ngữ L̉NG DĂ KHÁC 68
 • Văn PHỎNG VẤN TRẦN CAO LĨNH 81
  Thơ
 • Pablo Neruda TÔI CÓ THỂ VIẾT 19
 • Phạm Cao Hoàng Ở TRONG RỪNG LÂU NGÀY 41
 • Nguyễn Tường Tŕnh THƠ TRƯA Ở HUẾ 42
 • Lộc Vũ MƯA ĐÊM 43
 • Văn SINH HOẠT VĂN NGHỆ 88
 

 

 


 

văn (1974)- Đặc Biệt Giáng Sinh Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 12, 1974
- Những Bài Thơ T́nh Hay Nhất Việt Nam Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 12, 1974
- Vấn Đề Văn Học Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 11, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 10, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 9, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 9, 1974
- Đặc Biệt ba Nhà Thơ Tiền Chiến Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 8, 1974
- Tiểu Thuyết và Văn Chương Vơ Phiến Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 7, 1974
- Đặc Biệt Arthur Rimbaud Phẩm Văn ngày 1 tháng 7, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 6, 1974
- Vĩnh Biệt Nguyễn Đức Quỳnh Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 6, 1974
- Tám Người Viết Tên Tuổi Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 5, 1974
- Tưởng Mộ Nguyễn Đ́nh Vượng Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 5, 1974
- Ba Nhà Văn J Hoa Kỳ Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 4, 1974
- Đặc Biệt Vơ Hồng Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 3, 1974
- Tuyển Tập Tháng Ba Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1974
- Xuân Giáp Dần Giai Phẩm Văn ngày 7 tháng 1, 1974
- Đầu Năm Giáp Dần Giai Phẩm Văn ngày 7 tháng 1, 1974