Vĩnh Biệt Nguyễn Đức Quỳnh Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 6 năm 1974

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Nội Dung

 • Văn GIỚI THIỆU TÁC PHẨM 1
 • Vũ Hoàng Chương CÂU ĐỐI LÀM TRONG TANG LỄ 2
 • Nguyễn Đức Quỳnh NHẬT KƯ (DI CẢO) 3
 • 13 Tác Giả CẢM TƯỞNG, TRƯỚC TANG CHUNG VĂN HỌC 5
 • Nguyễn Hải Chí TRANH VẼ NHÀ VĂN 9
 • Mai Thảo NGÔI SAO HÀN THUYÊN 10
 • Dương Nghiễm Mậu MỘT TIỂU SỬ NGUYỄN ĐỨC QUỲNH 18
 • Thanh tâm Tuyền ANH ĐĂ ĐỌC THẰNG KINH CHƯA ? 21
 • Nguyễn Đức Quỳnh THẰNG KINH 25
  Sáng Tác
 • Mặc Đỗ BÓNG HOA 38
 • Từ Kế Tường BA BÀI LỤC BÁT 44
 • Nguyễn Thị Thụy Vũ CÁC CON TÔI 47
 • Nguyễn Lương Vy THƠ 56
 • Ngô Như Kh, THƠ
 • Nguyễn Thị Ngọc Minh CON ĐƯỜNG KHÔNG DÀI 58
 • Âu Thị Phục An BÊN KIA MÙA HÈ 70
 • Ngô Thị Kim Thanh NĂM HỌC 80
 • Nguyễn Quốc Trụ PHÊ B̀NH SÁCH MỚI 87
 

 

 


 

văn (1974)- Đặc Biệt Giáng Sinh Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 12, 1974
- Những Bài Thơ T́nh Hay Nhất Việt Nam Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 12, 1974
- Vấn Đề Văn Học Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 11, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 10, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 9, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 9, 1974
- Đặc Biệt ba Nhà Thơ Tiền Chiến Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 8, 1974
- Tiểu Thuyết và Văn Chương Vơ Phiến Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 7, 1974
- Đặc Biệt Arthur Rimbaud Phẩm Văn ngày 1 tháng 7, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 6, 1974
- Vĩnh Biệt Nguyễn Đức Quỳnh Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 6, 1974
- Tám Người Viết Tên Tuổi Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 5, 1974
- Tưởng Mộ Nguyễn Đ́nh Vượng Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 5, 1974
- Ba Nhà Văn J Hoa Kỳ Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 4, 1974
- Đặc Biệt Vơ Hồng Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 3, 1974
- Tuyển Tập Tháng Ba Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1974
- Xuân Giáp Dần Giai Phẩm Văn ngày 7 tháng 1, 1974
- Đầu Năm Giáp Dần Giai Phẩm Văn ngày 7 tháng 1, 1974