Số Đặc Biệt Tưởng Mộ Nguyễn Đ́nh Vượng Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 5 năm 1974

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Phần Tưởng Mộ

 • Văn TIỂU SỬ NGUYỄN Đ̀NH VƯỢNG 2
 • Vũ Hoàng Chương THƠ VĨNH BIỆT 4
 • Thanh Tâm Tuyền CA TỤNG GIÀ VƯỢNG 5
 • Nguyễn Hải Chí VẼ HÍ HỌA 8
 • Túy Hồng NGƯỜI ANH CẢ 9
 • Duyên Anh VĨNH BIỆT BỐ GIÀ 14
 • Mai Thảo MẤY NGÀY CUỐI CÙNG 21
 • Vũ Bằng ĐIẾU VĂN 28
 • Trần Phong Giao MỘT TIẾNG THỞ DÀI 30
 • Huỳnh Phan Anh MỘT KẺ SỐNG GIÀ VÀ CHẾ TRẺ 37
 • Nguyễn Xuân Hoàng HĂY AN NGHỈ VÀ MĨM CƯỜI 40
 • Lê Huy Oanh VẬT KỶ NIỆM NHO NHỎ VỀ ÔNG NGUYỄN Đ̀NH VƯỢNG 47
 • Dương Nghiễm Mậu NGUYỄN Đ̀NH VƯỢNG 51 MỘT NGƯỜI CÓ L̉NG 51
 • Tú Kếu Ở XA NGHE TIN BÁC VƯỢNG CHẾT 53
 • Đào Trường Phúc Ư NGHĨA RỜI 54
 • Du Tử Lê THƯ CHO NGƯỜI VỪA MẤT 57
 • Nguyễn Mai MỘT KỶ IỆM RỰC SÁNG 65
 • Hoàng Hải Thủy ÁO BA MANH 68
  Phần Sáng Tác
 • Tô Thùy Yên TRƯỜNG SA HÀNH 71
 • Đặng Phùng Quân HÀNH TRẠNG CỦA VIẾT
 • Phạm Quang Phước ĐƯA NGƯỜI VỀ VÙNG BIỂN 82
 • Văn SINH HOẠT VĂN NGHỆ 88
 

 

 


 

văn (1974)- Đặc Biệt Giáng Sinh Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 12, 1974
- Những Bài Thơ T́nh Hay Nhất Việt Nam Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 12, 1974
- Vấn Đề Văn Học Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 11, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 10, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 9, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 9, 1974
- Đặc Biệt ba Nhà Thơ Tiền Chiến Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 8, 1974
- Tiểu Thuyết và Văn Chương Vơ Phiến Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 7, 1974
- Đặc Biệt Arthur Rimbaud Phẩm Văn ngày 1 tháng 7, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 6, 1974
- Vĩnh Biệt Nguyễn Đức Quỳnh Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 6, 1974
- Tám Người Viết Tên Tuổi Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 5, 1974
- Tưởng Mộ Nguyễn Đ́nh Vượng Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 5, 1974
- Ba Nhà Văn J Hoa Kỳ Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 4, 1974
- Đặc Biệt Vơ Hồng Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 3, 1974
- Tuyển Tập Tháng Ba Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1974
- Xuân Giáp Dần Giai Phẩm Văn ngày 7 tháng 1, 1974
- Đầu Năm Giáp Dần Giai Phẩm Văn ngày 7 tháng 1, 1974