Ba Nhà Văn J Hoa Kỳ Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 4 năm 1974

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục

 • Mai Thảo THƯ GỬI BẠN ĐỌC 1
 • Nguyễn Xuân Hoàng & Nguyễn Kim Phượng GIỚI THIỆU BA NHÀ VĂN J HOA KỲ 3
 • J. D. Salinger TỘI NGHIỆP MẮT CHÚ CÁ 7
 • John Updike ĐDÊM Ở TRANG TRẠI 24
 • John Cheever ĐIỆU SẦU 38
 • John Knowles NHÀ VĂN TRẺ, BẠN CỦA HỌ Ở ĐÂU ? 58
 • Vũ Hoàng Chương TRÁI HOANG ĐƯỜNG 66
 • Nguyễn Thị Hoàng SỢI TÓC TRÊN VAI 69
 • Vơ Chân Cửu TỤNG CA MƯA 80
 • Đặng Đ́nh Ṭng BÙNG NGỌN ĐỎ 82
 • Thi Vũ H̉A B̀NH 89
 • Văn HỘP THƯ 93
 

 

 


 

văn (1974)- Đặc Biệt Giáng Sinh Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 12, 1974
- Những Bài Thơ T́nh Hay Nhất Việt Nam Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 12, 1974
- Vấn Đề Văn Học Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 11, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 10, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 9, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 9, 1974
- Đặc Biệt ba Nhà Thơ Tiền Chiến Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 8, 1974
- Tiểu Thuyết và Văn Chương Vơ Phiến Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 7, 1974
- Đặc Biệt Arthur Rimbaud Phẩm Văn ngày 1 tháng 7, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 6, 1974
- Vĩnh Biệt Nguyễn Đức Quỳnh Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 6, 1974
- Tám Người Viết Tên Tuổi Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 5, 1974
- Tưởng Mộ Nguyễn Đ́nh Vượng Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 5, 1974
- Ba Nhà Văn J Hoa Kỳ Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 4, 1974
- Đặc Biệt Vơ Hồng Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 3, 1974
- Tuyển Tập Tháng Ba Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1974
- Xuân Giáp Dần Giai Phẩm Văn ngày 7 tháng 1, 1974
- Đầu Năm Giáp Dần Giai Phẩm Văn ngày 7 tháng 1, 1974