Xuân Giáp Dần 74 Giai Phẩm Văn ngày 7 tháng 1 năm 1974

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục

 • Bùi Giáng THƠ XUÂN 2
 • Vơ Hồng ĐI CON ĐƯỜNG KHÁC 4
 • Vũ Hoàng Chương VƯỜN TRẮNG THƠ VÀNG 15
 • Vơ Phiến NGÀY TẾT, DạO CHỢ 20
 • Thanh Tâm Tuyền MAIS DÈSESPÉRÉMENT 29
 • Doăn Quốc Sỹ MỰC NGÂN HÀ 32
 • Trần Dạ Từ THƠ GỬI CH. 38
 • Nguyễn Thị Thụy Vũ NHỮNG D̉NG MỰC CUỐI NĂM 44
 • Giản Chi CHỢT KHÔNG 53
 • Mặc Đỗ TRĂNG ĐỎ 54
 • Vũ Khắc Khoan BÀI KỆ RONG CHƠI 60
 • Nguyễn Đ́nh Toàn MẮT LỆ LONG LANH 62
 • Phạm Thiên Thư NHỚ TRANG TRẠI HỒNG 71
 • Dương Nghiễm Mậu BÊN BỜ VỰC THẲM 72
 • Trần Thị Tuệ Mai VƯỜN PHẤN HOA BAY 81
 • Nhă Ca HÁT NHƯ THẦM NHỦ, RẰNG ... 82
 • Trần Tuấn Kiệt XUÂN THÁI B̀NH 91
 • Túy Hồng GẠO HUYỀN TRÂN 93
 • Nguyễn Đạt BÓNG SẮC 105
 • Trùng Dương HOẠT CẢNH 1
 • Du Tử Lê NƠI MĂI MĂI MÙA XUÂN 119
 • Nam Chữ XUÂN TIỄN BIỆT 127
 • Thanh Nam TUỔI GIÀ 128
 • Nguyễn Thị Hoàng NỬA ĐƯỜNG XE CHẠY 138
 • Đặng Tiến THƠ VỚI NGƯỜI XƯA 144
 • CungTrầm Tưởng XUÂN 151
 • Trần Hoài Thư NỤ HOA VÀNG CỦA NGÀY T̀NH SI 153
 

 

 


 

văn (1974)- Đặc Biệt Giáng Sinh Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 12, 1974
- Những Bài Thơ T́nh Hay Nhất Việt Nam Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 12, 1974
- Vấn Đề Văn Học Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 11, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 10, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 9, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 9, 1974
- Đặc Biệt ba Nhà Thơ Tiền Chiến Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 8, 1974
- Tiểu Thuyết và Văn Chương Vơ Phiến Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 7, 1974
- Đặc Biệt Arthur Rimbaud Phẩm Văn ngày 1 tháng 7, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 6, 1974
- Vĩnh Biệt Nguyễn Đức Quỳnh Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 6, 1974
- Tám Người Viết Tên Tuổi Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 5, 1974
- Tưởng Mộ Nguyễn Đ́nh Vượng Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 5, 1974
- Ba Nhà Văn J Hoa Kỳ Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 4, 1974
- Đặc Biệt Vơ Hồng Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 3, 1974
- Tuyển Tập Tháng Ba Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1974
- Xuân Giáp Dần Giai Phẩm Văn ngày 7 tháng 1, 1974
- Đầu Năm Giáp Dần Giai Phẩm Văn ngày 7 tháng 1, 1974