Số Đặc Biệt Văn Hào Stendhal Giai Phẩm Văn số 21 ngày 1 tháng 9, 1973

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Phần Đặc Biệt

 • Đặng Tiến STENDHAL, ĐỊA VỊ VÀ THÂN THẾ 1
 • Đặng Tiến STENDHAL, KINH NGHIỆM NGHỀ VĂN 7
 • Đặng Tiến STENDHAL, ĐỎ VÀ ĐEN 15
 • Đặng Phùng Quân STENDHAL 31
 • Paul Morand BÀI ĐỀ TỰA CHO CUỐN LA CHARTREUSE DE PARME 46
 • Roger Nimier STENDHAL QUA TÁC PHẨM ĐỎ VÀ ĐEN 60
 • Alain TINH THẦN STENDHAL 67
 • Stendhal MỐI T̀NH ĐẦU CỦA JULIEN SOREL 71
  Mục Thường Xuyên
 • Vĩnh Lộc TRÊN CHUYẾN XE LỬA THỨ NHẤT BIÊN H̉A 82
 • Thanh Tâm Tuyền MẶT TRỜI ĐÊM 84
 • BùPhù Văn TRÔI ĐI NHƯ VẠT BÈO 100i Đức Long LỤC BÁT 99
 • Văn SINH HOẠT VĂN NGHỆ 106
 

 

 


 

văn (1973)- Số Đặc Biệt Giáng Sinh và Patrick White, Nobel 73 Giai Phẩm Văn ngày 10 tháng 12, 1973
- Tuyển Tập Tháng Mười Giai Phẩm Văn số 23 ngày 12 tháng 10, 1973
- Số Đặc Biệt Vũ Khắc Khoan Giai Phẩm Văn số 22 ngày 24 tháng 9, 1973
- Số Đặc Biệt Văn Hào Stendhal Giai Phẩm Văn số 21 ngày 1 tháng 9, 1973
- Tuyển Tập Tháng Tám Giai Phẩm Văn số 20 ngày 16 tháng 8, 1973
- Đặc Biệt Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều Giai Phẩm Văn số 19 ngày 30 tháng 7, 1973
- Năm Nhà Văn Nữ Việt Nam Giai Phẩm Văn số 18 ngày 13 tháng 7, 1973
- Tháng Sáu Mùa Hạ Giai Phẩm Văn số 17 ngày 25 tháng 6, 1973
- Hiện Tượng Sách Dịch Giai Phẩm Văn số 16 ngày 8 tháng 6, 1973
- Nhà Thơ Bùi Giáng Giai Phẩm Văn số 15 ngày 18 tháng 5, 1973
- Tuyển Tập Tháng Năm Giai Phẩm Văn số 14 ngày 2 tháng 5, 1973
- Tưởng Niệm Doăn Duân Giai Phẩm Văn số 13 ngày 17 tháng 4, 1973
- Franz Kafka & Rainer Maria Rilke Giai Phẩm Văn số 12 ngày 31 tháng 3, 1973
- Văn Chương Trong Ḥa B́nh Giai Phẩm Văn số 11 ngày 18 tháng 3, 1973
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn số 10 ngày 24 tháng 2, 1973
- Hồ Dzếnh Trong Ḍng Thơ Tiên Chiến Giai Phẩm Văn số 9 ngày 12 tháng 2, 1973
- Tân Niên Giai Phẩm Văn số 8 ngày 16 tháng 1, 1973
- Xuân Qúy Sửu Giai Phẩm Văn số 7 ngày 10 tháng 1, 1973