Tuyển Tập Tháng Tám Giai Phẩm Văn số 20 ngày 16 tháng 8, 1973

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục

 • Trần Tuấn Kiệt RỪNG MÂY 1
 • Tâm Hư THẦM 1
 • Bửu Ư SÀI G̉N 2
 • Phù Hư ĐỒN SƠN YỂM 8
 • Doăn Quốc Sỹ SỔ TAY PHÊ B̀NH VĂN HỌC 10
 • Hoàng Trúc Ly CHÉN ĐẲNG 18
 • Hoàng Ngọc Tuấn LỜI CẦU HÔN 21
 • Vũ Hữu Định CẮT VÓ CHẠY RONG 36
 • Nguyễn Thị Hoàng GỢI NIỀM THÂN MẬT 39
 • Du Tử Lê T̀NH, NHƯ MỘT ĐƯỜNG GƯƠM 46
 • Chinh Yên NHỮNG ĐOẠN VĂN RỜI 51
 • Nam Chữ THƠ 56
 • Dương Nghiễm Mậu NẾU KHÔNG CÓ TÊN VÔ LẠI MÙ 58
 • Nguyễn Bắc Sơn BỎ XỪ 69
 • Vũ Hạnh THAY DỔI 70
 • Nguyễn Đức Nhân BAO LA D̉NG SỐNG 85
 • Nguyễn Văn Ngọc TRĂNG CŨ 86
 • Nguyễn Thị Ngọc Minh ĐỒI CÁT 88
 • Văn SINH HOẠT VĂN NGHỆ 99
 

 

 


 

văn (1973)- Số Đặc Biệt Giáng Sinh và Patrick White, Nobel 73 Giai Phẩm Văn ngày 10 tháng 12, 1973
- Tuyển Tập Tháng Mười Giai Phẩm Văn số 23 ngày 12 tháng 10, 1973
- Số Đặc Biệt Vũ Khắc Khoan Giai Phẩm Văn số 22 ngày 24 tháng 9, 1973
- Số Đặc Biệt Văn Hào Stendhal Giai Phẩm Văn số 21 ngày 1 tháng 9, 1973
- Tuyển Tập Tháng Tám Giai Phẩm Văn số 20 ngày 16 tháng 8, 1973
- Đặc Biệt Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều Giai Phẩm Văn số 19 ngày 30 tháng 7, 1973
- Năm Nhà Văn Nữ Việt Nam Giai Phẩm Văn số 18 ngày 13 tháng 7, 1973
- Tháng Sáu Mùa Hạ Giai Phẩm Văn số 17 ngày 25 tháng 6, 1973
- Hiện Tượng Sách Dịch Giai Phẩm Văn số 16 ngày 8 tháng 6, 1973
- Nhà Thơ Bùi Giáng Giai Phẩm Văn số 15 ngày 18 tháng 5, 1973
- Tuyển Tập Tháng Năm Giai Phẩm Văn số 14 ngày 2 tháng 5, 1973
- Tưởng Niệm Doăn Duân Giai Phẩm Văn số 13 ngày 17 tháng 4, 1973
- Franz Kafka & Rainer Maria Rilke Giai Phẩm Văn số 12 ngày 31 tháng 3, 1973
- Văn Chương Trong Ḥa B́nh Giai Phẩm Văn số 11 ngày 18 tháng 3, 1973
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn số 10 ngày 24 tháng 2, 1973
- Hồ Dzếnh Trong Ḍng Thơ Tiên Chiến Giai Phẩm Văn số 9 ngày 12 tháng 2, 1973
- Tân Niên Giai Phẩm Văn số 8 ngày 16 tháng 1, 1973
- Xuân Qúy Sửu Giai Phẩm Văn số 7 ngày 10 tháng 1, 1973