Hiện Tượng Sách Dịch Giai Phẩm Văn số 16 ngày 8 tháng 6, 1973

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục

 • 10 Tác Giả TRẢ LỜI CUỘC PHỎNG VẤN 1
 • Vũ Đ́nh Lưu NGHĨ VỀ PHONG TRÀO DỊCH THUẬT 12
 • Vũ Hạnh NGHĨ VỀ SỰ HAM ĐỌC CÁC SÁCH TRUYỆN TRUNG HOA CUẢ NGƯỜI DÀI G̉N 24
 • Nguyễn Mai NÓI CHUYỆN VỚI DỊCH GIẢ BŨ Đ̀NH LƯU 31
 • Hồ Huấn Cao MỘT GIỜ VỚI LIÊU QUỐC NHĨ 38
 • Lưu Quốc Nhĩ NHÂN NÓI VỀ QUỲNH DAO 43
 • Gottfried Benn HOA THÚY CÚC 47
 • Georg Trakl THẮM SÂU . MÙA HẠ 49
 • Berlolt Brechi 1940 54
 • Perl Buck HƯƠNG DẠ LƯ 54
 • Eric Maria Remarque RAVIC 65
 • Lư Phi Mông CỰ VÔ BÁ 76
 • Hermann Hesse NGƯỜI THƠ 88
 • Michael Laurence Ỵ YEVTUSHENKO, PHÚT NÓI THẬT 95
 • Văn SINH HOẠT VĂN NGHỆ 111
 

 

 


 

văn (1973)- Số Đặc Biệt Giáng Sinh và Patrick White, Nobel 73 Giai Phẩm Văn ngày 10 tháng 12, 1973
- Tuyển Tập Tháng Mười Giai Phẩm Văn số 23 ngày 12 tháng 10, 1973
- Số Đặc Biệt Vũ Khắc Khoan Giai Phẩm Văn số 22 ngày 24 tháng 9, 1973
- Số Đặc Biệt Văn Hào Stendhal Giai Phẩm Văn số 21 ngày 1 tháng 9, 1973
- Tuyển Tập Tháng Tám Giai Phẩm Văn số 20 ngày 16 tháng 8, 1973
- Đặc Biệt Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều Giai Phẩm Văn số 19 ngày 30 tháng 7, 1973
- Năm Nhà Văn Nữ Việt Nam Giai Phẩm Văn số 18 ngày 13 tháng 7, 1973
- Tháng Sáu Mùa Hạ Giai Phẩm Văn số 17 ngày 25 tháng 6, 1973
- Hiện Tượng Sách Dịch Giai Phẩm Văn số 16 ngày 8 tháng 6, 1973
- Nhà Thơ Bùi Giáng Giai Phẩm Văn số 15 ngày 18 tháng 5, 1973
- Tuyển Tập Tháng Năm Giai Phẩm Văn số 14 ngày 2 tháng 5, 1973
- Tưởng Niệm Doăn Duân Giai Phẩm Văn số 13 ngày 17 tháng 4, 1973
- Franz Kafka & Rainer Maria Rilke Giai Phẩm Văn số 12 ngày 31 tháng 3, 1973
- Văn Chương Trong Ḥa B́nh Giai Phẩm Văn số 11 ngày 18 tháng 3, 1973
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn số 10 ngày 24 tháng 2, 1973
- Hồ Dzếnh Trong Ḍng Thơ Tiên Chiến Giai Phẩm Văn số 9 ngày 12 tháng 2, 1973
- Tân Niên Giai Phẩm Văn số 8 ngày 16 tháng 1, 1973
- Xuân Qúy Sửu Giai Phẩm Văn số 7 ngày 10 tháng 1, 1973