Kỷ Niệm Đệ Bát Chu Niên số 193 ngày 1 tháng 1, 1972

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

 

 

 Mai Thảo 38, PHẠM NGŨ LĂO 1
Văn BÁN NGUYỆT SAN VĂN DƯỚI MẮT MƯỜI MỘT TÁC GIẢ 12
Huỳnh Phan Anh MẤY Ư NGHĨ NHÂN SỐ BÁO KỶ NIỆM 23
Lê Văn Siêu CON CHÓ UẤT TR̀ 23
Bạn Đọc Toàn Quốc NHẬN ĐỊNH VÀ ĐỀ NGHỊ VỀ VĂN 34
Trần Dạ Từ BUỔI HẸN ĐẦU 44
Túy Hồng CHIẾC GỐI CỦA NGƯỜI T̀NH 48
Nguyễn Đ́nh Toàn BÓNG ĐỔ DƯỚI THỀM 57
Nguyễn Thị Thụy Vũ GẶP GỠ 64
NguyễN Thị Hoàng TRÊN XE LỬA TỐC HÀNH 76
Thanh Tâm Tuyền DẤU CHÂN 88
Vũ Bằng THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI 92
Pau Gallico Hoàng Ưng dịch T̀NH NGHỆ SĨ 106
Dương Nghiễm Mậu KẺ SỐNG ĐĂ CHẾT 112
Nhất Anh HUẾ BÂY GIỜ 118
Du Tử Lê KẺ L̀A TA CUỐI CÙNG. BƯỚC CHẬM QUA ĐỜI 127
Trần Thị Tuệ Mai VY QUY 129
Kim Tuấn MỘT NGÀY THÀNH PHỐ 131
Văn SINH HOẠT VĂN NGHỆ 133

 

văn (1972)- Giáng Sinh 1972 Giai Phẩm Văn số 6 ngày 15 tháng 12, 1972
- Heinrich Boll Và Quỳnh Dao Giai Phẩm Văn số 5 ngày 1 tháng 12, 1972
- Fédor Dostoievsky Giai Phẩm Văn số 4 ngày 15 tháng 11, 1972
- Giai Phẩm Văn số 3 ngày 1 tháng 11, 1972
- Các Nhà Văn Mỹ Châu La Tinh Giai Phẩm Văn số 2 ngày 15 tháng 10, 1972
- Giai Phẩm Văn số 1 ngày 1 tháng 10, 1972
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 210 ngày 15 tháng 9, 1972
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 209 ngày 1 tháng 9, 1972
- Truyện Ngắn Hồi Giáo Văn số 208 ngày 15 tháng 8, 1972
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 207 ngày 1 tháng 8, 1972
- Các Nhà Văn Nữ Văn số 206 ngày 15 tháng 7, 1972
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 205 ngày 1 tháng 7, 1972
- Tùy Bút, Bút Kư Văn số 204 ngày 15 tháng 6, 1972
- Tuyển Truyện Ư Đại Lợi Văn số 203 ngày 1 tháng 6, 1972
- Sáu Nhà Văn Trẻ Văn số 202 ngày 15 tháng 5, 1972
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 201 ngày 1 tháng 5, 1972
- Số Đặc Biệt Về Sân Khấu Văn số 200 ngày 15 tháng 4, 1972
- Số Đặc Biệt Về Hội Họa Văn số 199 ngày 1 tháng 4, 1972
- Số Đặc Biệt Về Thơ Văn số 198 ngày 15 tháng 3, 1972
- Sáu Nhà Văn Trẻ Văn số 197 ngày 1 tháng 3, 1972
- Sáu Nhà Văn Trẻ Văn số 196 ngày 1 tháng 3, 1972
- Xuân Nhâm Tỵ số 194 & 195 ngày 1 tháng 2, 1972
- Kỷ Niệm Đệ Bát Chu Niên số 193 ngày 1 tháng 1, 1972