Xuân Nhâm Tỵ số 194 & 195 ngày 1 tháng 2, 1972

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

 

 

 Nguyễn Đ́nh Vượng CHÚC MỪNG NĂM MỚI 1
Vũ Hoàng Chương XUÂN QUẠNH 2
Vơ Hồng CÁNH BƯỚM 3
Thanh tâm Tuyền ĐÊM GIÓ 13
Trần Dạ Từ LÀM THƠ KHÔNG BIẾT MỆT 21
Phan Du CÁI TẾT BÊN CẠNH TỬ THẦN 25
Bùi Khánh Đản HƯƠNG XUÂN 43
Vũ Bằng NGƯỜI CON GÁI NÓI THƠ Ở CHỢ ĐÀO 46
B́nh Nguyên Lộc MỘT NGÀY XUÂN VUI 63
Du Tử Lê TRẢ LẠI CHO NGƯỜI 71
Túy Hồng CƠN ĐIÊN TIM 73
Vũ Hạnh MỤ TƯ C̉ 81
Mặc Đỗ NGƯỜI ĐÀN BÀ T̀M LẠI ĐƯỢC MÙA XUÂN 108
Nguyễn Đức Sơn NGỌN SUỐI ĐỜI 118
Trùng Dương NHỮNG NGƯỜI KHÁCH LẠ CỦA THÀNH PHỐ 119
Duyên Anh TẾT THUỞ NHỎ 124
Tạ Kư TỪ HỘI ĐẠP THANH 129
Nguyễn Thị Thụy Vũ NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGOẠI T̀NH 130
Viên Linh NHỮNG GIỜ TẬN CÙNG 139
Nguyễn Đ́nh Toàn HỒ TẮM 142
Hoàng Hải Thủy ĐI TÂY 160
Nguyễn Thị Hoàng C̉N G̀ CHO HÔM NAY 170

 

văn (1972)- Giáng Sinh 1972 Giai Phẩm Văn số 6 ngày 15 tháng 12, 1972
- Heinrich Boll Và Quỳnh Dao Giai Phẩm Văn số 5 ngày 1 tháng 12, 1972
- Fédor Dostoievsky Giai Phẩm Văn số 4 ngày 15 tháng 11, 1972
- Giai Phẩm Văn số 3 ngày 1 tháng 11, 1972
- Các Nhà Văn Mỹ Châu La Tinh Giai Phẩm Văn số 2 ngày 15 tháng 10, 1972
- Giai Phẩm Văn số 1 ngày 1 tháng 10, 1972
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 210 ngày 15 tháng 9, 1972
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 209 ngày 1 tháng 9, 1972
- Truyện Ngắn Hồi Giáo Văn số 208 ngày 15 tháng 8, 1972
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 207 ngày 1 tháng 8, 1972
- Các Nhà Văn Nữ Văn số 206 ngày 15 tháng 7, 1972
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 205 ngày 1 tháng 7, 1972
- Tùy Bút, Bút Kư Văn số 204 ngày 15 tháng 6, 1972
- Tuyển Truyện Ư Đại Lợi Văn số 203 ngày 1 tháng 6, 1972
- Sáu Nhà Văn Trẻ Văn số 202 ngày 15 tháng 5, 1972
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 201 ngày 1 tháng 5, 1972
- Số Đặc Biệt Về Sân Khấu Văn số 200 ngày 15 tháng 4, 1972
- Số Đặc Biệt Về Hội Họa Văn số 199 ngày 1 tháng 4, 1972
- Số Đặc Biệt Về Thơ Văn số 198 ngày 15 tháng 3, 1972
- Sáu Nhà Văn Trẻ Văn số 197 ngày 1 tháng 3, 1972
- Sáu Nhà Văn Trẻ Văn số 196 ngày 1 tháng 3, 1972
- Xuân Nhâm Tỵ số 194 & 195 ngày 1 tháng 2, 1972
- Kỷ Niệm Đệ Bát Chu Niên số 193 ngày 1 tháng 1, 1972