Tiếng Hát Lên Trời Tuyển Tập Đặc Biệt Mùa Giáng Sinh Văn số 168 ngày 15 tháng 12, 1970

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Tuyển Tập Tiếng Hát Lên Trời

 • Chu Trầm nguyên Minh ĐÊM THÁNH VỌNG 2
 • Nguyễn Thị Hoàng NGÀY MAI, GIÁNG SINH 5
 • Hoài Tuyết Trang MẶC KHẢI 26
 • Kinh Dương Vương BÀI CA CỦA TUYẾT BĂNG 27
 • Khê Kinh Kha MÙA THIÊNG LIÊNG 35
 • Nguyễn Thiếu Nhẫn QUÀ TẶNG SINH NHẬT 37
 • Đinh Quang Ngọc BÀI CA TRINH KHIẾT 44
 • Truman Capole Nguyễn Minh Hoàng dịch MỘT KỶ NIỆM GIÁNG SINH 46
 • Hoàng Xuân Sơn NẰM ĐẤT 63
 • Felix Timmermans Nhă Điển dịch BỨC TRANH GIÁNG SINH BA TẤM 65
 • B́nh Nguyên Đán BÀI THƠ SUÔNG 85
 • Jean Pasque Mai Dzam dịch LỄ GIÁNG SINH CỦA CHA HIỀN 87
  Thường Xuyên, Biên Khảo và Sáng Tác
 • Nguyễn Đ́nh Toàn TRO THAN 97
 • Văn GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 104
 • Thư Trung TIN VĂN VẮN 107
 

 

 


 

văn (1970)- Tiếng Hát Lên Trời Tuyển Tập Đặc Biệt Mùa Giáng Sinh Văn số 168 ngày 15 tháng 12, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 167 ngày 1 tháng 12, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 166 ngày 15 tháng 11, 1970
- Tuyển Truyện Phi Châu Da Đen Văn số 165 ngày 1 tháng 11, 1970
- Đi Giữa Mùa Thu Tuyển Tập Những Cây Bút Trẻ Văn số 164 ngày 15 tháng 10, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 163 ngày 1 tháng 10, 1970
- Tuyển Truyện Á Châu Văn số 162 ngày 15 tháng 9, 1970
- Thi Sĩ Quách Tấn Văn số 161 ngày 1 tháng 9, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 160 ngày 15 tháng 8, 1970
- Hoài Niệm TchyA Đái Đức Tuấn Văn số 159 ngày 1 tháng 8, 1970
- Mưa Chưa Dứt Hạt Văn số 158 ngày 15 tháng 7, 1970
- Số Đặc Biệt Simone De Beauvoir Văn số 157 ngày 1 tháng 7, 1970
- Hoài Niệm Nhất Linh Văn số 156 ngày 15 tháng 6, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 155 ngày 1 tháng 6, 1970
- Mừng Ngày Phật Đản Văn số 154 ngày 15 tháng 5, 1970
- Trong Nỗi Buồn Vàng Văn số 153 ngày 1 tháng 5, 1970
- Jean-Paul Sartre Văn số 152 ngày 15 tháng 4, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 151 ngày 1 tháng 4, 1970
- ĐẶc Biệt Vũ Hoàng Chương Văn số 150 ngày 15 tháng 3, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 149 ngày 1 tháng 3, 1970
- Đầu Xuân Lộc Mới Văn số 148 ngày 15 tháng 2, 1970
- Giai Phẩm Xuân Canh Tuất Văn số 146 & 147 ngày 22 tháng 1, 1970
- Tưởng Niệm Đông Hồ Văn số 145 ngày 1 tháng 1, 1970