Thi Sĩ Quách Tấn Văn số 161 ngày 1 tháng 9, 1970

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Viết Về Quách Tấn

 • Thi Vũ QUÁCH TẤN, QUÊ HƯƠNG VÀ THƠ 3
 • Nguyễn Văn Xung QUÁCH TẤN VÀ TÔI 21
 • Vơ Hồng QUÁCH TẤN TRONG V̉NG THÂN MẬT 35
 • Châu Hải Kỳ ĐÔI NÉT VỀ NHÀ THƠ NHÀ VĂN QUÁCH TẤN 41
 • Phạm Công Thiện TRÁCH NHIỆM CỦA TUỔI TRẺ VIỆT NAM ĐỐI VỚI QUÁCH TẤN 51
 • Châu Hải Kỳ NÓI CHUYỆN THƠ VỚI QUÁCH TẤN 55
 • Trần Thúc Lâm QUÁCH TẤN VĂ THƠ CHỮ HÁN 65
 • Đỗ Nghê THĂM THI SĨ QUÁCH TẤN 75
  Thơ Văn Quách Tấn
 • SÁU MƯƠI MẤY TÓC - RỤNG TIẾNG VÀNG 34
 • GIỌT TRĂNG BỆNH VIỆN - CÔ NGÂM 50
 • TIẾNG ĐÀN TRANH - CHỨC PHỤ NGÂM 54
 • ĐỜI VĂN CHƯƠNG 81
  Thường Xuyên
 • Nguyễn Đ́nh Toàn TRO THAN 91
 • Vũ Bằng NHỮNG CÂY CƯỜI THỜI TIỀN CHIẾN 99
 • Thư Trung TIN VĂN VẮN 105
 

 

 


 

văn (1970)- Tiếng Hát Lên Trời Tuyển Tập Đặc Biệt Mùa Giáng Sinh Văn số 168 ngày 15 tháng 12, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 167 ngày 1 tháng 12, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 166 ngày 15 tháng 11, 1970
- Tuyển Truyện Phi Châu Da Đen Văn số 165 ngày 1 tháng 11, 1970
- Đi Giữa Mùa Thu Tuyển Tập Những Cây Bút Trẻ Văn số 164 ngày 15 tháng 10, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 163 ngày 1 tháng 10, 1970
- Tuyển Truyện Á Châu Văn số 162 ngày 15 tháng 9, 1970
- Thi Sĩ Quách Tấn Văn số 161 ngày 1 tháng 9, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 160 ngày 15 tháng 8, 1970
- Hoài Niệm TchyA Đái Đức Tuấn Văn số 159 ngày 1 tháng 8, 1970
- Mưa Chưa Dứt Hạt Văn số 158 ngày 15 tháng 7, 1970
- Số Đặc Biệt Simone De Beauvoir Văn số 157 ngày 1 tháng 7, 1970
- Hoài Niệm Nhất Linh Văn số 156 ngày 15 tháng 6, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 155 ngày 1 tháng 6, 1970
- Mừng Ngày Phật Đản Văn số 154 ngày 15 tháng 5, 1970
- Trong Nỗi Buồn Vàng Văn số 153 ngày 1 tháng 5, 1970
- Jean-Paul Sartre Văn số 152 ngày 15 tháng 4, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 151 ngày 1 tháng 4, 1970
- ĐẶc Biệt Vũ Hoàng Chương Văn số 150 ngày 15 tháng 3, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 149 ngày 1 tháng 3, 1970
- Đầu Xuân Lộc Mới Văn số 148 ngày 15 tháng 2, 1970
- Giai Phẩm Xuân Canh Tuất Văn số 146 & 147 ngày 22 tháng 1, 1970
- Tưởng Niệm Đông Hồ Văn số 145 ngày 1 tháng 1, 1970