Mừng Ngày Phật Đản Văn số 154 ngày 15 tháng 5, 1970

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Tuyển Tập Mừng Ngày Phật Đản

 • Văn LỜI PHẬT DẠY 1
 • Thích Tịnh KhiếtTHÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN 2514 3
 • Thích Đức Nhuận NHỮNG ĐÓNG GÓP ỦA ĐẠO PHẬT CHO DÂN TỘC DƯỚI TRIỀU ĐẠI NHÀ LƯ 7
 • Thích măn Giác THIỀN VÀ NGHỆ THUẬT 30
 • Trí Không TA THẤY G̀ QUA H̀NH ẢNH TƯỢNG TRƯNG BÁT NGÁT TRONG KINH PHẬT 39
 • Lưu Kỳ Linh TỤNG LĂNG NGHIÊM 48
 • Lăng Hồ TA CÓ NÊN GẠT BỎ THƠ VĂN CHỮ HÁN ĐỜI LƯ RA KHỎI VĂN HỌC SỬ VIỆT NAM KHÔNG 49
 • Vũ Hoàng Chương TRĂNG NƯỚC THÁNG TƯ 59
 • Vũ Hoàng Chương ĐIỆP KHÚC TRƯỜNG CA PHẬT ĐẢN 60
 • Vũ Bằng ĐÁM CƯỚI HAI U HỒN Ở CHÙA DÂU 61
 • Phạm Thiên Thư BẮC CẦU DÂNG PHẬT 78
 • Đặng Tiến ĐỌC HOA NẮNG CỦA THI VŨ 97
  Thường Xuyên, Biên Khảo và Sáng Tác
 • Doăn Quốc Sỹ SẦU MÂY 82
 • Nguyễn Quang Hiện LỬA LỰU 91
 • Thư Trung TIN BĂN VẮN 104
 

 

 


 

văn (1970)- Tiếng Hát Lên Trời Tuyển Tập Đặc Biệt Mùa Giáng Sinh Văn số 168 ngày 15 tháng 12, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 167 ngày 1 tháng 12, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 166 ngày 15 tháng 11, 1970
- Tuyển Truyện Phi Châu Da Đen Văn số 165 ngày 1 tháng 11, 1970
- Đi Giữa Mùa Thu Tuyển Tập Những Cây Bút Trẻ Văn số 164 ngày 15 tháng 10, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 163 ngày 1 tháng 10, 1970
- Tuyển Truyện Á Châu Văn số 162 ngày 15 tháng 9, 1970
- Thi Sĩ Quách Tấn Văn số 161 ngày 1 tháng 9, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 160 ngày 15 tháng 8, 1970
- Hoài Niệm TchyA Đái Đức Tuấn Văn số 159 ngày 1 tháng 8, 1970
- Mưa Chưa Dứt Hạt Văn số 158 ngày 15 tháng 7, 1970
- Số Đặc Biệt Simone De Beauvoir Văn số 157 ngày 1 tháng 7, 1970
- Hoài Niệm Nhất Linh Văn số 156 ngày 15 tháng 6, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 155 ngày 1 tháng 6, 1970
- Mừng Ngày Phật Đản Văn số 154 ngày 15 tháng 5, 1970
- Trong Nỗi Buồn Vàng Văn số 153 ngày 1 tháng 5, 1970
- Jean-Paul Sartre Văn số 152 ngày 15 tháng 4, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 151 ngày 1 tháng 4, 1970
- ĐẶc Biệt Vũ Hoàng Chương Văn số 150 ngày 15 tháng 3, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 149 ngày 1 tháng 3, 1970
- Đầu Xuân Lộc Mới Văn số 148 ngày 15 tháng 2, 1970
- Giai Phẩm Xuân Canh Tuất Văn số 146 & 147 ngày 22 tháng 1, 1970
- Tưởng Niệm Đông Hồ Văn số 145 ngày 1 tháng 1, 1970