Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 151 ngày 1 tháng 4, 1970

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Một Tác Giả Ngoại Quốc

 • Bernard Malamud Hoàng Ngọc Nguyên dịch SỐNG VẪN HƠN CHẾT 3
  Tuyển Tập Thơ Văn
 • Đặng Tiến VỀ MỘT ÁNH TRĂNG 1
 • Thế Viên BÀI THƠ NÀY CHO S. 14
 • Phan Du LANG THANG 17
 • Trần Tuấn Kiệt NGƯỜI ĐÓI - EM THƠ LẠC - NÀNG 28
 • Trùng Dương TÍNH CHUYỆN LÀM ĂN 29
 • Du Tử Lê THƠ CHO MỘT NGƯỜI HỌ HUỲNH 40
 • Ngụy Ngữ ĐÊM KHÔNG NGƯỜI 43
 • Lâm Chương ĐÊM NẰM TIỀN ĐỒN 60
 • Khê Kinh Kha BÀI BUỒN CUỐI NĂM CHO NGƯỜI T̀NH 60
 • Phạm Ngọc Lư NGÀY VUỘT TAY NGOÀI 61
 • Lê Minh Ngọc NGƯỜI VỀ GA CŨ 75

 • Thường Xuyên
 • Doăn Quốc Sỹ SẦU MÂY 77
 • Nguyễn Quang Hiện LỬA LỰU 84
 • Đặng Tiến ĐỌC NGỘ NHẬN CỦA VŨ KHẮC KHOAN 91
 • Kư Thiệt GIẤY IN TRUYỆN, GIẤY GÓI HÀNG 100
 • Thư Trung TIN VĂN VẮN 103
 

 

 


 

văn (1970)- Tiếng Hát Lên Trời Tuyển Tập Đặc Biệt Mùa Giáng Sinh Văn số 168 ngày 15 tháng 12, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 167 ngày 1 tháng 12, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 166 ngày 15 tháng 11, 1970
- Tuyển Truyện Phi Châu Da Đen Văn số 165 ngày 1 tháng 11, 1970
- Đi Giữa Mùa Thu Tuyển Tập Những Cây Bút Trẻ Văn số 164 ngày 15 tháng 10, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 163 ngày 1 tháng 10, 1970
- Tuyển Truyện Á Châu Văn số 162 ngày 15 tháng 9, 1970
- Thi Sĩ Quách Tấn Văn số 161 ngày 1 tháng 9, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 160 ngày 15 tháng 8, 1970
- Hoài Niệm TchyA Đái Đức Tuấn Văn số 159 ngày 1 tháng 8, 1970
- Mưa Chưa Dứt Hạt Văn số 158 ngày 15 tháng 7, 1970
- Số Đặc Biệt Simone De Beauvoir Văn số 157 ngày 1 tháng 7, 1970
- Hoài Niệm Nhất Linh Văn số 156 ngày 15 tháng 6, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 155 ngày 1 tháng 6, 1970
- Mừng Ngày Phật Đản Văn số 154 ngày 15 tháng 5, 1970
- Trong Nỗi Buồn Vàng Văn số 153 ngày 1 tháng 5, 1970
- Jean-Paul Sartre Văn số 152 ngày 15 tháng 4, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 151 ngày 1 tháng 4, 1970
- ĐẶc Biệt Vũ Hoàng Chương Văn số 150 ngày 15 tháng 3, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 149 ngày 1 tháng 3, 1970
- Đầu Xuân Lộc Mới Văn số 148 ngày 15 tháng 2, 1970
- Giai Phẩm Xuân Canh Tuất Văn số 146 & 147 ngày 22 tháng 1, 1970
- Tưởng Niệm Đông Hồ Văn số 145 ngày 1 tháng 1, 1970