Giai Phẩm Xuân Canh Tuất Văn số 146 & 147 ngày 22 tháng 1, 1970

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Giai Phẩm Xuân Canh Tuất

 • Nguyễn Du Quách Tấn dịch SƠN CƯ MẠN HỨNG 2
 • Đỗ Thúc Vịnh MỘT BÊN NÚI TUYẾT NHẠC 3
 • Bùi Khánh Đản THI ĐẠO 8
 • B́nh Nguyên Lộc ĐÊM XUÂN CÔNG HOÀNG ĐẾ 9
 • Vũ Hoàng Chương SỚM GIỤC ĐƯỜNG MÂY 17
 • Nguyễn Mạnh Côn CHÁO TRÂN CHÂU MẮM MẮT PHƯỢNG 19
 • Thế Viên NH̀N XUÂN MỘT M̀NH 38
 • Doăn Quốc SỸ VỀ THIỀN 39
 • Hoàng Bảo Việt THEO ĐI 43
 • Vơ Hồng HẠT SƯƠNG LONG LANH 15
 • Trần Tuệ Mai TỘI T̀NH 59
 • Nguyễn Thị Hoàng MÙA XANH 61
 • Thanh Tâm Tuyền KHÚC THÁNG CHẠP 69
 • Nguyễn Đ́nh Toàn CHA CON SỚM MAI 71
 • Nguyễn Đức Sơn HÀNH ĐỘNG BẮT ĐẦU THƠ THI SĨ 80
 • Dương Nghiễm Mậu CUỐI NGÀY 81
 • Kim Tuấn CHỨNG TÍCH 91
 • Y Uyên KHÓI TRÊN MẶT NƯỚC 97
 • Mai Trung Tĩnh ĐỜI SỐNG 108
 • Trùng Dương ĐÔI MẮT TRÊN ĐỒI 110
 • Huy Lực GỬI NGƯỜI T̀NH LỤC ĐỊA XA 117
 • Huỳnh Phan Anh HỎI 119
 • Mường Mán NGỢI CA THÁNG CHẠP 127
 • Nguyễn Quang Hiện MỘT BUỔI SÁNG ĐẸP TRỜI 129
 • Du Tử Lê TRÔNG THƯ THỤY CHÂU 141
 • Nguyễn Xuân Hoàng QUÁ KHỨ MỘT LẦN NỮA 142
 • Trần Phong Giao MỘT M̀NH NHƯ CHIẾC LÁ 117
 • Hạc Thành Hoa VÀNG ĐÔI CÁNH BIẾC 160
 • Mai Thảo ĐỒNG TIỀN MỪNG TUỔI 161
 • Thư Trung TIN VĂN VẮN 165
 

 

 


 

văn (1970)- Tiếng Hát Lên Trời Tuyển Tập Đặc Biệt Mùa Giáng Sinh Văn số 168 ngày 15 tháng 12, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 167 ngày 1 tháng 12, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 166 ngày 15 tháng 11, 1970
- Tuyển Truyện Phi Châu Da Đen Văn số 165 ngày 1 tháng 11, 1970
- Đi Giữa Mùa Thu Tuyển Tập Những Cây Bút Trẻ Văn số 164 ngày 15 tháng 10, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 163 ngày 1 tháng 10, 1970
- Tuyển Truyện Á Châu Văn số 162 ngày 15 tháng 9, 1970
- Thi Sĩ Quách Tấn Văn số 161 ngày 1 tháng 9, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 160 ngày 15 tháng 8, 1970
- Hoài Niệm TchyA Đái Đức Tuấn Văn số 159 ngày 1 tháng 8, 1970
- Mưa Chưa Dứt Hạt Văn số 158 ngày 15 tháng 7, 1970
- Số Đặc Biệt Simone De Beauvoir Văn số 157 ngày 1 tháng 7, 1970
- Hoài Niệm Nhất Linh Văn số 156 ngày 15 tháng 6, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 155 ngày 1 tháng 6, 1970
- Mừng Ngày Phật Đản Văn số 154 ngày 15 tháng 5, 1970
- Trong Nỗi Buồn Vàng Văn số 153 ngày 1 tháng 5, 1970
- Jean-Paul Sartre Văn số 152 ngày 15 tháng 4, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 151 ngày 1 tháng 4, 1970
- ĐẶc Biệt Vũ Hoàng Chương Văn số 150 ngày 15 tháng 3, 1970
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 149 ngày 1 tháng 3, 1970
- Đầu Xuân Lộc Mới Văn số 148 ngày 15 tháng 2, 1970
- Giai Phẩm Xuân Canh Tuất Văn số 146 & 147 ngày 22 tháng 1, 1970
- Tưởng Niệm Đông Hồ Văn số 145 ngày 1 tháng 1, 1970