B́nh An Dưới Thế Văn số 144 ngày 15 tháng 12, 1969

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Thơ Văn Mùa Giáng Sinh

 • Vũ Hoàng Chương LỜI RU H̉A B̀Nh 1
 • Nguyễn Thị Hoàng VẾT SƯƠNG TRÊN GHẾ ĐÁ HỒNG 3
 • Thế Viên LỜI THÁNH TẨY 23
 • Doăn Quốc Sỹ GIÁNG SINH NƠI QUÊ NGƯỜI 25
 • Trần Tuấn Kiệt T̉A THÁNH PHƯƠNG ĐÔNG 29
 • Nguyễn Đ́nh Toàn KINH CẦU 31
 • Trần Thị Tuệ Mai NHÁNH SẦU CÂM 34
 • Trùng Dương CÂY GIÁNG SINH BÊN KIA SÔNG 35
 • Đặng Tấn Tới CA NGUYÊN 50
  Truyện Giáng Sinh Quốc Tế Chọn Lọc
 • Francois Maurloc ĐỨA BÉ CÓ MÁI TÓC DÀI VÀ QUÂN PHÁP 53
 • Raymond Escholler CON CHÓ SÓI VÀ CON CỪU 65
 • Fritz Vincken CUỘC HƯU CHIẾN KỲ DIỆU 75
 • Fulton Ousler ÔNG GIÀ NOEN, BẮC CỰC 81
 • James Michener MÓN QUÀ GIÁNG SINH ĐẸP NHẤT 83
 • Rémy ĐÊM GIÁNG SINH TRONG TRẠI GIAM 122 87
 • Bruce Bairnsfather MỘT ĐÊM TRONG VÙNG FLANDRES 93
  Mục Thường Xuyên
 • Nguyễn Xuân Hoàng KHU RỪNG HỰC LỬA 97
 • Dominique Hamet VÀI Ư NGHĨ VỀ MỘT VỤ TÀN SÁT 107
 

 

 


 

văn (1969)- B́nh An Dưới Thế, Số Đặc Biệt Giáng Sinh Văn số 144 ngày 15 tháng 12, 1969
- Mưa Khóc Tan Mùa, tuyển tập Rafael Steinberg, nhà văn Hoa-kỳ Văn số 143 ngày 1 tháng 12, 1969
- Đường Bay Của Nghệ Thuật, Họa và Thơ Văn số 142 ngày 15 tháng 11, 1969
- Phiến Đá Chưa Ṃn, tuyển tập John Cheever, nhà văn Hoa-kỳ Văn số 141 ngày 1 tháng 11, 1969
- Số Đặc Biệt Về Yasunari Kawabata Văn số 140 ngày 15 tháng 10, 1969
- Nói Với Mùa Thu, tuyển tập Tibor Déry, nhà văn Hung-gia-lợi Văn số 139 ngày 1 tháng 10, 1969
- Những Cây Bút Trẻ Văn số 138 ngày 15 tháng 9, 1969
- Nguời Đàn Bà Thành Prague Văn số 137 ngày 1 tháng 9, 1969
- Trên Ngọn Sầu Đông Văn số 136 ngày 15 tháng 8, 1969
- Tuyển Tập Văn Mới Văn số 135 ngày 1 tháng 8, 1969
- Sầu Xưa Chín Rụng, tuyển tập I. B. Singer, nhà văn Do-thái Văn số 134 ngày 15 tháng 7, 1969
- Về Nhánh Sông Xưa, tuyển tập Klaus Rocher, nhà văn Đức Văn số 133 ngày 1 tháng 7, 1969
- Phượng Trong Thành Nội Văn số 132 ngày 15 tháng 6, 1969
- Lệ Đá Đêm Sầu, tuyển tập G. C. Infante, nhà văn xứ Cuba Văn số 131 ngày 1 tháng 6, 1969
- Mặt Trời Tháng Tư, tuyển tập A. Solzhenitsyn, nhà văn Nga Văn số 130 ngày 15 tháng 5, 1969
- Thương Nhớ Y Uyên Văn số 129 ngày 1 tháng 5, 1969
- Số Dặc Biệt Giới Thiệu Leon Tolstoi Văn số 128 ngày 15 tháng 4, 1969
- Đầu Mùa Nắng Lụa, tuyển tập Jakov Lind, nhà văn Đức Văn số 127 ngày 1 tháng 4, 1969
- Như Nước Trong Nguồn, tuyển tập Stefan Zweig, nhà văn Đức Văn số 126 ngày 15 tháng 3, 1969
- Đầu Xuân Lộc Mới Văn số 125 ngày 1 tháng 3, 1969
- Giai Phẩm Xuân Kỷ Dậu Văn số 123 & 124 ngày 1 tháng 2, 1969
- Mùa Đông Trong Trí Nhớ, tuyển tập Y. Kawabata, nhà văn Nhật, giải Nobel 1968 Văn số 122 ngày 15 tháng 1, 1969
- Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên, tuyển tập Casey Calveri, nhà văn xứ Cuba Văn số 121 ngày 1 tháng 1, 1969