Người Đàn Bà Thành Prague Văn số 137 ngày 1 tháng 9, 1969

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Người Đàn Bà Thành Prague

 • Heinrich Boli WENCESLAS VÀ CON GẤU NGA 3
 • Jindrich Chalupecky SỰ CẦN THIẾT CỦA TỰ DO 20
 • Robert Badinter MÙA THU Ở PRAGUE 29
 • John G. Amstutz TIỆP KHẮC, MỘT NĂM SAU CHIẾM ĐÓNG 34
 • Hoàng Bảo Việt CHÚNG TÔI CHỢT NGHE HOA KHÓC TRONG ĐÊM 64
 • Dương Nghiễm Mậu THÁNG TÁM 67
  Vụ Kuznetsov T́m Tự Do
 • Ạ Anatol TÔI KHÔNG C̉N MUỐN THỞ NỮA 38
 • Ạ Kouznetsov VỤ ÁN NGÔI SAO TRONG SƯƠNG MÙ 47
  Một Đoản Thiên Nhân Bản Tiệp Khắc
 • Jiri Marek MỘT NGƯỜI MẸ NÓI 56
  Nhân Ngày Giỗ ĐInh Hùng
 • Kư Giả Lô Răng NHỚ ĐINH HÙNG 73
 • Thục Vũ NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA ĐINH HÙNG76
  Mục Thường Xuyên
 • Nguyễn Xuân Hoàng KHU RỪNG RỰC LỬA 81
 • Anne Thinesse NÓI CHUYỆN VỚI RALPH ELLISON 89
 • Thư Trung TIN VĂN VẮN 95
 • Vơ Hồng QUA CÁC HÀnG SÁCH 101
 • Nguyễn Mai QUA CÁC THÍNH ĐƯỜNG 106
 

 

 


 

văn (1969)- B́nh An Dưới Thế, Số Đặc Biệt Giáng Sinh Văn số 144 ngày 15 tháng 12, 1969
- Mưa Khóc Tan Mùa, tuyển tập Rafael Steinberg, nhà văn Hoa-kỳ Văn số 143 ngày 1 tháng 12, 1969
- Đường Bay Của Nghệ Thuật, Họa và Thơ Văn số 142 ngày 15 tháng 11, 1969
- Phiến Đá Chưa Ṃn, tuyển tập John Cheever, nhà văn Hoa-kỳ Văn số 141 ngày 1 tháng 11, 1969
- Số Đặc Biệt Về Yasunari Kawabata Văn số 140 ngày 15 tháng 10, 1969
- Nói Với Mùa Thu, tuyển tập Tibor Déry, nhà văn Hung-gia-lợi Văn số 139 ngày 1 tháng 10, 1969
- Những Cây Bút Trẻ Văn số 138 ngày 15 tháng 9, 1969
- Nguời Đàn Bà Thành Prague Văn số 137 ngày 1 tháng 9, 1969
- Trên Ngọn Sầu Đông Văn số 136 ngày 15 tháng 8, 1969
- Tuyển Tập Văn Mới Văn số 135 ngày 1 tháng 8, 1969
- Sầu Xưa Chín Rụng, tuyển tập I. B. Singer, nhà văn Do-thái Văn số 134 ngày 15 tháng 7, 1969
- Về Nhánh Sông Xưa, tuyển tập Klaus Rocher, nhà văn Đức Văn số 133 ngày 1 tháng 7, 1969
- Phượng Trong Thành Nội Văn số 132 ngày 15 tháng 6, 1969
- Lệ Đá Đêm Sầu, tuyển tập G. C. Infante, nhà văn xứ Cuba Văn số 131 ngày 1 tháng 6, 1969
- Mặt Trời Tháng Tư, tuyển tập A. Solzhenitsyn, nhà văn Nga Văn số 130 ngày 15 tháng 5, 1969
- Thương Nhớ Y Uyên Văn số 129 ngày 1 tháng 5, 1969
- Số Dặc Biệt Giới Thiệu Leon Tolstoi Văn số 128 ngày 15 tháng 4, 1969
- Đầu Mùa Nắng Lụa, tuyển tập Jakov Lind, nhà văn Đức Văn số 127 ngày 1 tháng 4, 1969
- Như Nước Trong Nguồn, tuyển tập Stefan Zweig, nhà văn Đức Văn số 126 ngày 15 tháng 3, 1969
- Đầu Xuân Lộc Mới Văn số 125 ngày 1 tháng 3, 1969
- Giai Phẩm Xuân Kỷ Dậu Văn số 123 & 124 ngày 1 tháng 2, 1969
- Mùa Đông Trong Trí Nhớ, tuyển tập Y. Kawabata, nhà văn Nhật, giải Nobel 1968 Văn số 122 ngày 15 tháng 1, 1969
- Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên, tuyển tập Casey Calveri, nhà văn xứ Cuba Văn số 121 ngày 1 tháng 1, 1969