Trên Ngọn Sầu Đông Văn số 136 ngày 15 tháng 8, 1969

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Tuyển Tập Trên Ngọn Sầu Đông

 • Phan Du CÁNH NHẠN CỐ ĐÔ 1
 • Thế Viên PHƯỢNG SAO PHƯỢNG BUỒN 12
 • Huỳnh Hữu Ủy TỪ MỘT PH̉NG TRANH TRONG KƯ ỨC 13
 • Thái Ngọc San PHỐ CHỢ CHIỀU 18
 • Bửu Ư SĂN NGƯỜI 19
 • Trần Dzạ Lữ BÀI T̀NH BUỒN 36
 • Trần Hữu Lục CÁCH MỘT D̉NG SÔNG 37
 • Trần Dzạ Lữ BÀI THƠ THỨ HAI 47
 • Trần Dzạ Lữ TRÊN SÔNG 47
 • Ngụy Ngữ PHỐ SANG THU 49
 • Mường Mán TRĂNG MẬT 62
 • Lê Bá Lăng NHỮNG NGƯỜI VẮNG MẶT 63
 • Hoàng Ngọc Châu MƠ VỀ XỨ HUẾ 72
 • Hồ Minh Dũng VẾT CUỒNG LƯU 73
 • Phạm Trần Nguyên VỀ NƠI CUỐI NGÀY 82
 • Từ Hoài Tấn KHÚC SINH CA 83
  Mục Thường Xuyên
 • Francois Caviglioli VÀO TÙ V̀ TỘI CHUNG T̀NH 85
 • Nguyễn Mai ĐỌC HAI ĐẶC SAN XUẤT BẢN TẠI MIỀN TRUNG 93
 • Nguyễn Xuân Hoàng KHU RỪNG HỰC LỬA 97
 • Văn NGUYỄN NHO NHƯỢNG KHÔNG C̉N NỮA 103
 • Văn TRƯỜNG HỢP VƠ PHIẾN 107
 • Thư Trung TIN VĂN VẮN 111
 

 

 


 

văn (1969)- B́nh An Dưới Thế, Số Đặc Biệt Giáng Sinh Văn số 144 ngày 15 tháng 12, 1969
- Mưa Khóc Tan Mùa, tuyển tập Rafael Steinberg, nhà văn Hoa-kỳ Văn số 143 ngày 1 tháng 12, 1969
- Đường Bay Của Nghệ Thuật, Họa và Thơ Văn số 142 ngày 15 tháng 11, 1969
- Phiến Đá Chưa Ṃn, tuyển tập John Cheever, nhà văn Hoa-kỳ Văn số 141 ngày 1 tháng 11, 1969
- Số Đặc Biệt Về Yasunari Kawabata Văn số 140 ngày 15 tháng 10, 1969
- Nói Với Mùa Thu, tuyển tập Tibor Déry, nhà văn Hung-gia-lợi Văn số 139 ngày 1 tháng 10, 1969
- Những Cây Bút Trẻ Văn số 138 ngày 15 tháng 9, 1969
- Nguời Đàn Bà Thành Prague Văn số 137 ngày 1 tháng 9, 1969
- Trên Ngọn Sầu Đông Văn số 136 ngày 15 tháng 8, 1969
- Tuyển Tập Văn Mới Văn số 135 ngày 1 tháng 8, 1969
- Sầu Xưa Chín Rụng, tuyển tập I. B. Singer, nhà văn Do-thái Văn số 134 ngày 15 tháng 7, 1969
- Về Nhánh Sông Xưa, tuyển tập Klaus Rocher, nhà văn Đức Văn số 133 ngày 1 tháng 7, 1969
- Phượng Trong Thành Nội Văn số 132 ngày 15 tháng 6, 1969
- Lệ Đá Đêm Sầu, tuyển tập G. C. Infante, nhà văn xứ Cuba Văn số 131 ngày 1 tháng 6, 1969
- Mặt Trời Tháng Tư, tuyển tập A. Solzhenitsyn, nhà văn Nga Văn số 130 ngày 15 tháng 5, 1969
- Thương Nhớ Y Uyên Văn số 129 ngày 1 tháng 5, 1969
- Số Dặc Biệt Giới Thiệu Leon Tolstoi Văn số 128 ngày 15 tháng 4, 1969
- Đầu Mùa Nắng Lụa, tuyển tập Jakov Lind, nhà văn Đức Văn số 127 ngày 1 tháng 4, 1969
- Như Nước Trong Nguồn, tuyển tập Stefan Zweig, nhà văn Đức Văn số 126 ngày 15 tháng 3, 1969
- Đầu Xuân Lộc Mới Văn số 125 ngày 1 tháng 3, 1969
- Giai Phẩm Xuân Kỷ Dậu Văn số 123 & 124 ngày 1 tháng 2, 1969
- Mùa Đông Trong Trí Nhớ, tuyển tập Y. Kawabata, nhà văn Nhật, giải Nobel 1968 Văn số 122 ngày 15 tháng 1, 1969
- Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên, tuyển tập Casey Calveri, nhà văn xứ Cuba Văn số 121 ngày 1 tháng 1, 1969