Phượng Trong Thành Nội Văn số 132 ngày 15 tháng 6, 1969

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Thơ Văn Sáng Tác

 • Thế Viên C̉N LẠI G̀ CHO TA 1
 • Hồ Minh Dũng B̀NH MINH SAO CHƯA LÊN 3
 • Hoàng Hương Trang VÀO HẠ 13
 • Trần Hoài Thư MỘT VÙNG SƯƠNG KHÓI 15
 • Kim Tuấn TÔI NÓI VỚI TÔI 21
 • Mường Mán AI XUÔI VẠN LƯ 25
 • Nhất Anh NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG 35
 • Kinh Dương Vương NHÀ CẦU 37
 • Ngụy Ngữ THỜI MẸ CON GÁI 43
 • Trần Doăn Nho CON MẮT THỦY TINH 15
 • Đinh Cường VẪN RỪNG CAO SU CỦA TA 58
 • Hồ Minh Dũng PHỎNG VẤN PHAn DU 61
 • Du Tử Lê TRONG TRÍ TƯỞNG HUẾ 74
 • Dương Nghiễm Mậu NGÀY, THÁNG RỜI ... 75
 • Đông Tŕnh RẤT GẦN TRONG TƯƠNG LAI 89
  Mục Thường Xuyên
 • Thanh Tâm Tuyền ĐÊM XÓM LÁCH MỊT MÙNG 91
 • Nguyễn Xuân Hoàng KHU RỪNG HỰC LỬA 98
 • Thư Trung TIN VĂN VẮN 109
 • Trần Phong Giao & Mặc Đỗ LẠI THƯ NGỎ 112
 

 

 


 

văn (1969)- B́nh An Dưới Thế, Số Đặc Biệt Giáng Sinh Văn số 144 ngày 15 tháng 12, 1969
- Mưa Khóc Tan Mùa, tuyển tập Rafael Steinberg, nhà văn Hoa-kỳ Văn số 143 ngày 1 tháng 12, 1969
- Đường Bay Của Nghệ Thuật, Họa và Thơ Văn số 142 ngày 15 tháng 11, 1969
- Phiến Đá Chưa Ṃn, tuyển tập John Cheever, nhà văn Hoa-kỳ Văn số 141 ngày 1 tháng 11, 1969
- Số Đặc Biệt Về Yasunari Kawabata Văn số 140 ngày 15 tháng 10, 1969
- Nói Với Mùa Thu, tuyển tập Tibor Déry, nhà văn Hung-gia-lợi Văn số 139 ngày 1 tháng 10, 1969
- Những Cây Bút Trẻ Văn số 138 ngày 15 tháng 9, 1969
- Nguời Đàn Bà Thành Prague Văn số 137 ngày 1 tháng 9, 1969
- Trên Ngọn Sầu Đông Văn số 136 ngày 15 tháng 8, 1969
- Tuyển Tập Văn Mới Văn số 135 ngày 1 tháng 8, 1969
- Sầu Xưa Chín Rụng, tuyển tập I. B. Singer, nhà văn Do-thái Văn số 134 ngày 15 tháng 7, 1969
- Về Nhánh Sông Xưa, tuyển tập Klaus Rocher, nhà văn Đức Văn số 133 ngày 1 tháng 7, 1969
- Phượng Trong Thành Nội Văn số 132 ngày 15 tháng 6, 1969
- Lệ Đá Đêm Sầu, tuyển tập G. C. Infante, nhà văn xứ Cuba Văn số 131 ngày 1 tháng 6, 1969
- Mặt Trời Tháng Tư, tuyển tập A. Solzhenitsyn, nhà văn Nga Văn số 130 ngày 15 tháng 5, 1969
- Thương Nhớ Y Uyên Văn số 129 ngày 1 tháng 5, 1969
- Số Dặc Biệt Giới Thiệu Leon Tolstoi Văn số 128 ngày 15 tháng 4, 1969
- Đầu Mùa Nắng Lụa, tuyển tập Jakov Lind, nhà văn Đức Văn số 127 ngày 1 tháng 4, 1969
- Như Nước Trong Nguồn, tuyển tập Stefan Zweig, nhà văn Đức Văn số 126 ngày 15 tháng 3, 1969
- Đầu Xuân Lộc Mới Văn số 125 ngày 1 tháng 3, 1969
- Giai Phẩm Xuân Kỷ Dậu Văn số 123 & 124 ngày 1 tháng 2, 1969
- Mùa Đông Trong Trí Nhớ, tuyển tập Y. Kawabata, nhà văn Nhật, giải Nobel 1968 Văn số 122 ngày 15 tháng 1, 1969
- Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên, tuyển tập Casey Calveri, nhà văn xứ Cuba Văn số 121 ngày 1 tháng 1, 1969