Thương Nhớ Y Uyên Văn số 1125 ngày 1 tháng 5, 1969

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Y Uyên Qua Tác Phẩm

 • Lâm Hảo Dũng KHÓC MỘT TRĂM NGÀY KHÓC NGUYỄN VĂN UY 1
 • Thu Thủy CHIẾN TRANH TRONG TÁC PHẨM Y UYÊN 3
 • Nguyễn Mạnh Côn TƯỢNG ĐÁ SƯỜN NON 9
 • Trùng Dương BĂO KHÔ 15
 • Châu Hải Kỳ Y UYÊN, NGƯỜI MANG NẶNG T̀NH QUÊ 20
 • Thanh Tâm Tuyền NGỰA TÍA 27
 • Trần Hữu Thục KHUÔN MẶT CHIẾN TRANH TRONG TÁC PHẨM Y UYÊN 31
  Thương Nhớ Y Uyên
 • Mường Mán LỜI DẶN D̉ 40
 • Nguyễn Thị Tẩu NGUYỄN VĂN UY, EM TÔI 41
 • Cao Thoại Châu TRONG NẤM MỒ KƯ ỨC 61
 • Vơ Hồng V̉NG HOA CHO NORA 63
 • Huỳnh Phan Anh Y UYÊN, GẦN GŨI VÀ THẦM LẶNG 68
 • Nguyễn Mai Y UYÊN, MỘT BUỔI SÁNH CHỦ NHẬT 71
 • Trần Phong Giao NHỚ Y UYÊN 74
 • Nguyễn Thỵ Thùy My THƠ CHO Y UYÊN 84
 • Mang Viên Long Y UYÊN, TRONG T̀NH THÂN VÀ NIỀM TIN CŨ 85
 • Lê Văn Chính NÚI TÀ ĐÔN Và DẤU CHÂN UY 100
 • Lê Bá Lăng C̉N MÙA HOA NÀO 113
 • Trần Huiền Ân Y UYÊN, NIỀM TRỐNG VẮNG ĐỂ LẠI 118
 • Trần Thị Uyên Ngọc THƯ GỬI NGƯỜI ĐĂ CHẾT 125
  Sáng Tác Và Mục Thường Xuyên
 • Thanh Tâm Tuyền ĐÊM XÓM LÁCH MỊT MÙNG 120
 • Thư Trung TIN VĂN VẮN 136
 

 

 


 

văn (1969)- B́nh An Dưới Thế, Số Đặc Biệt Giáng Sinh Văn số 144 ngày 15 tháng 12, 1969
- Mưa Khóc Tan Mùa, tuyển tập Rafael Steinberg, nhà văn Hoa-kỳ Văn số 143 ngày 1 tháng 12, 1969
- Đường Bay Của Nghệ Thuật, Họa và Thơ Văn số 142 ngày 15 tháng 11, 1969
- Phiến Đá Chưa Ṃn, tuyển tập John Cheever, nhà văn Hoa-kỳ Văn số 141 ngày 1 tháng 11, 1969
- Số Đặc Biệt Về Yasunari Kawabata Văn số 140 ngày 15 tháng 10, 1969
- Nói Với Mùa Thu, tuyển tập Tibor Déry, nhà văn Hung-gia-lợi Văn số 139 ngày 1 tháng 10, 1969
- Những Cây Bút Trẻ Văn số 138 ngày 15 tháng 9, 1969
- Nguời Đàn Bà Thành Prague Văn số 137 ngày 1 tháng 9, 1969
- Trên Ngọn Sầu Đông Văn số 136 ngày 15 tháng 8, 1969
- Tuyển Tập Văn Mới Văn số 135 ngày 1 tháng 8, 1969
- Sầu Xưa Chín Rụng, tuyển tập I. B. Singer, nhà văn Do-thái Văn số 134 ngày 15 tháng 7, 1969
- Về Nhánh Sông Xưa, tuyển tập Klaus Rocher, nhà văn Đức Văn số 133 ngày 1 tháng 7, 1969
- Phượng Trong Thành Nội Văn số 132 ngày 15 tháng 6, 1969
- Lệ Đá Đêm Sầu, tuyển tập G. C. Infante, nhà văn xứ Cuba Văn số 131 ngày 1 tháng 6, 1969
- Mặt Trời Tháng Tư, tuyển tập A. Solzhenitsyn, nhà văn Nga Văn số 130 ngày 15 tháng 5, 1969
- Thương Nhớ Y Uyên Văn số 129 ngày 1 tháng 5, 1969
- Số Dặc Biệt Giới Thiệu Leon Tolstoi Văn số 128 ngày 15 tháng 4, 1969
- Đầu Mùa Nắng Lụa, tuyển tập Jakov Lind, nhà văn Đức Văn số 127 ngày 1 tháng 4, 1969
- Như Nước Trong Nguồn, tuyển tập Stefan Zweig, nhà văn Đức Văn số 126 ngày 15 tháng 3, 1969
- Đầu Xuân Lộc Mới Văn số 125 ngày 1 tháng 3, 1969
- Giai Phẩm Xuân Kỷ Dậu Văn số 123 & 124 ngày 1 tháng 2, 1969
- Mùa Đông Trong Trí Nhớ, tuyển tập Y. Kawabata, nhà văn Nhật, giải Nobel 1968 Văn số 122 ngày 15 tháng 1, 1969
- Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên, tuyển tập Casey Calveri, nhà văn xứ Cuba Văn số 121 ngày 1 tháng 1, 1969