Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên Văn số 121 ngày 1 tháng 1, 1969

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Một Tác Giả Ngoại Quốc

 • Casey Calvert Lê Huy Oanh dịch CUỐI CÙNG TRỜI TRỞ LẠNH 3
  Thơ Văn Sáng Tác
 • Hà Thúc Sinh XIN HĂY ĐẾN, H̉A B̀NH 1
 • Lê Bá Lăng TAO VẪN GẶP MÀY 14
 • Trần Dzoăn Nho NGÀY THÁNG CẰN 17
 • Nguyễn Chí Kham MẤT MÁT 28
 • Lương Thái Sỹ BĂO ĐỊA ĐẠO 29
 • Mường Mán TRONG XÁC LÁ TYHÁNG CHẠP 36
 • Trần Hoài Thư MẮT ĐÊM 39
 • Khê Kinh Kha THƯ CHO BÉ 51
 • Lê Bá Lăng BUỔI DỪNG QUÂN 53
 • Hạc Thành Hoa TRẬN MƯA TRONG NGÀY ĐẦU TIÊN HỌC 61
 • Trương Cương Thanh NH̀N YÊN LẶNG 63
 • Tần Vy Ư NGHĨ 69
 • Lê Nhược Thủy BUỔI SÁNG MÙA ĐÔNG 71
 • Trần Dzạ Lữ BÀI CHO NGƯỜI T̀NH SẦU CỐ XỨ 77
 • Trùng Dương BẦY KÊN KÊN 81
 • Tô Thùy Yên HÔN THỤY 92
  Mục Thường Xuyên
 • Nguyễn Mạnh Côn NGHĨ THÊM VỀ CÁI CHẾT CỦA TỪ CHUNG 97
 • Thư Trung TIN VĂN VẮN 134
 

 

 


 

văn (1969)- B́nh An Dưới Thế, Số Đặc Biệt Giáng Sinh Văn số 144 ngày 15 tháng 12, 1969
- Mưa Khóc Tan Mùa, tuyển tập Rafael Steinberg, nhà văn Hoa-kỳ Văn số 143 ngày 1 tháng 12, 1969
- Đường Bay Của Nghệ Thuật, Họa và Thơ Văn số 142 ngày 15 tháng 11, 1969
- Phiến Đá Chưa Ṃn, tuyển tập John Cheever, nhà văn Hoa-kỳ Văn số 141 ngày 1 tháng 11, 1969
- Số Đặc Biệt Về Yasunari Kawabata Văn số 140 ngày 15 tháng 10, 1969
- Nói Với Mùa Thu, tuyển tập Tibor Déry, nhà văn Hung-gia-lợi Văn số 139 ngày 1 tháng 10, 1969
- Những Cây Bút Trẻ Văn số 138 ngày 15 tháng 9, 1969
- Nguời Đàn Bà Thành Prague Văn số 137 ngày 1 tháng 9, 1969
- Trên Ngọn Sầu Đông Văn số 136 ngày 15 tháng 8, 1969
- Tuyển Tập Văn Mới Văn số 135 ngày 1 tháng 8, 1969
- Sầu Xưa Chín Rụng, tuyển tập I. B. Singer, nhà văn Do-thái Văn số 134 ngày 15 tháng 7, 1969
- Về Nhánh Sông Xưa, tuyển tập Klaus Rocher, nhà văn Đức Văn số 133 ngày 1 tháng 7, 1969
- Phượng Trong Thành Nội Văn số 132 ngày 15 tháng 6, 1969
- Lệ Đá Đêm Sầu, tuyển tập G. C. Infante, nhà văn xứ Cuba Văn số 131 ngày 1 tháng 6, 1969
- Mặt Trời Tháng Tư, tuyển tập A. Solzhenitsyn, nhà văn Nga Văn số 130 ngày 15 tháng 5, 1969
- Thương Nhớ Y Uyên Văn số 129 ngày 1 tháng 5, 1969
- Số Dặc Biệt Giới Thiệu Leon Tolstoi Văn số 128 ngày 15 tháng 4, 1969
- Đầu Mùa Nắng Lụa, tuyển tập Jakov Lind, nhà văn Đức Văn số 127 ngày 1 tháng 4, 1969
- Như Nước Trong Nguồn, tuyển tập Stefan Zweig, nhà văn Đức Văn số 126 ngày 15 tháng 3, 1969
- Đầu Xuân Lộc Mới Văn số 125 ngày 1 tháng 3, 1969
- Giai Phẩm Xuân Kỷ Dậu Văn số 123 & 124 ngày 1 tháng 2, 1969
- Mùa Đông Trong Trí Nhớ, tuyển tập Y. Kawabata, nhà văn Nhật, giải Nobel 1968 Văn số 122 ngày 15 tháng 1, 1969
- Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên, tuyển tập Casey Calveri, nhà văn xứ Cuba Văn số 121 ngày 1 tháng 1, 1969