Thương Nhớ Tchya Văn số 117 ngày 1 tháng 11, 1968

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Thương Nhớ Tchya

 • Vũ Hoàng Chương THƠ VÀ CÂU ĐỐI KHÓC BẠN 1
 • Lăng Nhân HOÀI NIỆM TCHYA 4
 • Vũ Hoàng Chương NHẤT SĨ DANH THÀNH 9
 • Tạ Tỵ TCHYA , CON PHƯỢNG HOÀNG GẪY CÁNH GIỮA VÙNG TRỜI HỜN TỦI 16
 • Dương Thiệu Mục NHỚ ANH TCHYA 25
 • Vũ Bằng TẨY X̀A : MỘT LƯ BẠCH CỦA BÀN ĐÈN 32
 • Hiếu Chân TƯỞNG NIỆM TCHYA 39
 • Bàng Bá lân LÁ VÀNG RƠI 51
 • Phong Châu ÔNG ĐẠO RÂU 53
 • Bùi Đ́nh MỘT KHÍA CẠNH ĐẶC BIỆT TRONG CON NGƯỜI CỦA TCHYA ĐÁI ĐỨC TUẤN 70

 • Thơ Văn Sáng Tác Và Mục Thường Xuyên
 • Dương Nghiễm Mậu CON SÂU 79
 • Hoàng Ngọc Nguyên dịch CƠN HẤP HỐI CỦA MỘT NGƯỜI NGA 88
 • Hoàng Ngọc Nguyên dịch VỘI VĂ LÀ NIỀM BẤT HẠNH CỦA THẾ KỶ CHÚNG TA 90
 • Trần Thiện Đạo YASUNARI KAWABATA, GIẢI NOBEL VỀ VĂN CHƯƠNG 1968 93
 • Thư Trung TIN VĂN VẮN 99
 

 

 


 

văn (1968)- Đêm Bethléem Tuyển Tập Giáng Sinh Văn số 120 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Angré Maurois, Nhà Văn Lớn Nước Pháp Văn số 119 ngày 1 tháng 1, 1968
- Lối Về Chợ Trúc Văn số 118 ngày 1 tháng 1, 1968
- Thương Nhớ TchyA Đái Đức Tuấn Văn số 117 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu Norman Mailer, Nhà Văn Nổi Loạn Xứ Hoa-kỳ Văn số 116 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mở Mắt Nh́n Quê Hương Văn số 115 ngày 1 tháng 1, 1968
- Những Cây Bút Trẻ Văn số 114 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu Bertolt Brecht, Kịch Tác Gia Bật Nhất Nước Đức Văn số 113 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giỗ Đầu Đinh Hùng Văn số 112 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mồng Một Tháng Tám Văn số 111 ngày 1 tháng 1, 1968
- Ngày Trở Lại Huế Văn số 110 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu M. A. Asturias, Nhà Văn Guatemala, Giải Nobel Về Văn Chương 1967 Văn số 109 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Hoàng Đạo Văn số 107 & 108 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mảnh Vụn Trong Hồn người Văn số 106 ngày 1 tháng 1, 1968
- Đọc Truyện Quách Lương Huệ , Nữ Văn Sĩ Thời Danh Trung-hoa Văn số 105 ngày 1 tháng 1, 1968
- Trên Vai Việt Nam Văn số 104 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Carson Mc Cullers, Nữ Văn Sĩ Danh Tiếng Hoa-kỳ Văn số 103 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mịt Mờ Thức Mây Văn số 102 ngày 1 tháng 1, 1968
- Viết Trong Khói Lửa Văn số 100 & 101 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giai Phẩm Xuân Mậu Thân Văn số 98 & 99 ngày 1 tháng 1, 1968
- Số Đặc Biệt Đệ Tứ Chu Niên, Giới Thiệu Eugene Evtouchenko, Thi Sĩ Thời Danh Nga-sô Văn số 97 ngày 1 tháng 1, 1968