Những Cây Bút Trẻ Văn số 114 ngày 15 tháng 9, 1968

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Những Cây Bút Trẻ

 • Hoài Tuyết Trang GIỌT NẮNG BUỒN 2
 • Văn Lệ Thiên MỘT LỐI TIỆN LỢI 3
 • Nguyễn Lăn Viêm CHIẾC THẺ BÀI CỦA ANH OÁNH 11
 • Trần Hoài Thư NHẬT LƯ HÀNH QUÂN 20
 • Mường Mán TỪ BIỆT HUẾ 31
 • Hồ Minh Dũng CƠN DÔNG KHÔ 33
 • Cao Thoại Châu MỘT BÔNG HỒNG CHO NGÀY KỶ NIỆM 42
 • Yên My TUỔI ĐỒNG QUÊ 45
 • Phạm Trần Nguyên LỜI NÓI BUỔI HỌC CUỐI CÙNG Ở HƯƠNG CẦN 55
 • Nguyễn Lệ Uyên ĐONG ĐƯA KỶ NIỆM 57
 • Hà Nguyên Thạch LÊN CAO 74
 • Chu Nguyên Vũ KÍN LỐI 75
 • Lương Thái Sỹ LỐI DẪN ĐẾN BĂI 83
  Mục Thường Xuyên
 • Dương Nghiễm Mậu CON SÂU 90
 • Thư Trung TIN VĂN VẮN 101
 

 

 


 

văn (1968)- Đêm Bethléem Tuyển Tập Giáng Sinh Văn số 120 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Angré Maurois, Nhà Văn Lớn Nước Pháp Văn số 119 ngày 1 tháng 1, 1968
- Lối Về Chợ Trúc Văn số 118 ngày 1 tháng 1, 1968
- Thương Nhớ TchyA Đái Đức Tuấn Văn số 117 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu Norman Mailer, Nhà Văn Nổi Loạn Xứ Hoa-kỳ Văn số 116 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mở Mắt Nh́n Quê Hương Văn số 115 ngày 1 tháng 1, 1968
- Những Cây Bút Trẻ Văn số 114 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu Bertolt Brecht, Kịch Tác Gia Bật Nhất Nước Đức Văn số 113 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giỗ Đầu Đinh Hùng Văn số 112 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mồng Một Tháng Tám Văn số 111 ngày 1 tháng 1, 1968
- Ngày Trở Lại Huế Văn số 110 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu M. A. Asturias, Nhà Văn Guatemala, Giải Nobel Về Văn Chương 1967 Văn số 109 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Hoàng Đạo Văn số 107 & 108 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mảnh Vụn Trong Hồn người Văn số 106 ngày 1 tháng 1, 1968
- Đọc Truyện Quách Lương Huệ , Nữ Văn Sĩ Thời Danh Trung-hoa Văn số 105 ngày 1 tháng 1, 1968
- Trên Vai Việt Nam Văn số 104 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Carson Mc Cullers, Nữ Văn Sĩ Danh Tiếng Hoa-kỳ Văn số 103 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mịt Mờ Thức Mây Văn số 102 ngày 1 tháng 1, 1968
- Viết Trong Khói Lửa Văn số 100 & 101 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giai Phẩm Xuân Mậu Thân Văn số 98 & 99 ngày 1 tháng 1, 1968
- Số Đặc Biệt Đệ Tứ Chu Niên, Giới Thiệu Eugene Evtouchenko, Thi Sĩ Thời Danh Nga-sô Văn số 97 ngày 1 tháng 1, 1968