Giỗ Đầu Đinh Hùng Văn số 112 ngày 15 tháng 8, 1968

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Giỗ Đầu Đinh Hùng

 • Bàng Bá Lân CẢM NGHĨ ĐẦU TIÊN CỦA TÔI VỀ THƠ ĐINH HÙNG 3
 • Vũ Hoàng Chương NHỚ ĐINH HÙNG 14
 • Hoàng Hương Trang NHỮNG KỶ NIỆM VỀ ĐINH HÙNG 27
 • Trần Tuấn Kiệt NHỮNG ĐIỀU TÔI NGHĨ VỀ ĐINH HÙNG 33
 • Mai ThảO THƠ, ĐINH HÙNG VÀ HẠNH PHÚC 38
 • Hoàng Hải Thủy HÔM NAY CÓ PHẢI LÀ THU ? 41
 • Văn Quang LỜI THÚ NHẬN VÀ MỘT ĐIỀU ÂN HẬN 45
 • Du Tử Lê, ĐINH HÙNG NGƯỜI VỀ MUỘN 47
 • Tô Kiều Ngân C̉N MỐI SẦU NÀO CHƯA NÓI RA 49
 • Kiên Giang GẶP NHAU LẦN CUỐI 51
 • Thanh Nam THƯƠNG CHO NGƯỜI ĐI 54
 • Thái Thủy THÔI VĨNH BIỆT ANH 57
 • Viên Linh DƯỚI ẤY 58
 • Cao Tiêu KHÓC ĐINH HÙNG 59
 • Huy Quang TƯƠ>NG NIỆM ĐINH HÙNG 62
 • Phan Lạc Phúc BUỔI TRƯA TRONG BỆNH VIỆN B̀NH DÂN 64
 • Tiểu Nguyên Tử KHÓC THI NHÂN 66
 • Kư Giả Lô Răng KHÓC MƯỚN THƯƠNG VAY 68
 • Trần Phong Giao NHÂN KƯ TÁI BẢN MÊ HỒN CA 71
 • Vũ Hoàng Chương VỚI ĐINH HÙNG 75
 • Đinh Thục Oanh TRÙNG CỬU NHỚ ĐINH HÙNG 77
 • Vũ Hoàng Chương 78
 • Đông Hồ 78
 • Đào Văn Khanh 79
 • Uyển Hương 79
 • Lưu Kỳ Linh KÍNH ĐIẾU THI SĨ ĐINH HÙNG
  H́nh Ảnh
 • BÚT TỰ BÀI THƠ SAU CHÓT CỦA ĐINH HÙNG 2 ĐINH HÙNG CHÂN DUNG TỰ THUẬT
  Sáng Tác Và Mục Thường Xuyên
 • Dương Nghiễm Mậu CON NGƯỜI, BOM ĐẠN VÀ NGÀY THÁNG 81
 • Hoàng Bảo Việt DẤU TÍCH PHƯỢNG HOÀNG 94
 • Thư Trung TIN VĂN VẮN 99
 

 

 


 

văn (1968)- Đêm Bethléem Tuyển Tập Giáng Sinh Văn số 120 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Angré Maurois, Nhà Văn Lớn Nước Pháp Văn số 119 ngày 1 tháng 1, 1968
- Lối Về Chợ Trúc Văn số 118 ngày 1 tháng 1, 1968
- Thương Nhớ TchyA Đái Đức Tuấn Văn số 117 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu Norman Mailer, Nhà Văn Nổi Loạn Xứ Hoa-kỳ Văn số 116 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mở Mắt Nh́n Quê Hương Văn số 115 ngày 1 tháng 1, 1968
- Những Cây Bút Trẻ Văn số 114 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu Bertolt Brecht, Kịch Tác Gia Bật Nhất Nước Đức Văn số 113 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giỗ Đầu Đinh Hùng Văn số 112 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mồng Một Tháng Tám Văn số 111 ngày 1 tháng 1, 1968
- Ngày Trở Lại Huế Văn số 110 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu M. A. Asturias, Nhà Văn Guatemala, Giải Nobel Về Văn Chương 1967 Văn số 109 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Hoàng Đạo Văn số 107 & 108 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mảnh Vụn Trong Hồn người Văn số 106 ngày 1 tháng 1, 1968
- Đọc Truyện Quách Lương Huệ , Nữ Văn Sĩ Thời Danh Trung-hoa Văn số 105 ngày 1 tháng 1, 1968
- Trên Vai Việt Nam Văn số 104 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Carson Mc Cullers, Nữ Văn Sĩ Danh Tiếng Hoa-kỳ Văn số 103 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mịt Mờ Thức Mây Văn số 102 ngày 1 tháng 1, 1968
- Viết Trong Khói Lửa Văn số 100 & 101 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giai Phẩm Xuân Mậu Thân Văn số 98 & 99 ngày 1 tháng 1, 1968
- Số Đặc Biệt Đệ Tứ Chu Niên, Giới Thiệu Eugene Evtouchenko, Thi Sĩ Thời Danh Nga-sô Văn số 97 ngày 1 tháng 1, 1968