Miguel Angel Asturias Văn số 109 ngày 1 tháng 7, 1968

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Giới Thiệu Miguel Angel Asturias

 • Vũ Đ́nh Lưu ASTURIAS VÀ GIẢI NOBEL 3
 • Gunter W. Lorens VĂN CHƯƠNG TRÁCH VỤ VÀ KHUYNH HIỆN THỰC THẦN KỲ 10
 • Jean Chalon Lê Huy Oanh dịch M. Ạ ASTURIAS, NGÀI ĐẠI SỨ 19
  Đọc Văn Thơ Miguel Angel Asturias
 • Lê Huy Oanh dịch CỔNG VÀO 25
 • Lê Huy Oanh dịch BA BÀI THƠ CHƯA XUẤT BẢN 30
 • Lê Huy Oanh dịch CÁI GƯƠNG SOI CỦA LIDA SAL 33
 • Lê Huy Oanh dịch JEAN, CON ĂN KIẾN 52
 • Lê Huy Oanh dịch JEAN , KẺ ĐI V̉NG QUANH 59
  Sáng Tác Và Mục Thường Xuyên
 • Nguyễn Chí Kham MỘNG 74
 • Nguyễn Chí Kham NẺO XƯA 74
 • Nguyễn Lệ Uyên LOÀI CHIM TRỜI 75
 • Lương Thái Sỹ NỬA MẶT THÚ 83
 • Dương Nghiễm Mậu CON SÂU 89
 • Thái Tú Hạp NIỀM TIN CÓ THỰC 97
 • Thư Trung TIN VĂN VẮN 99
 • Hoài Tuyết Trang THÁNG GIÊNG 68
 

 

 


 

văn (1968)- Đêm Bethléem Tuyển Tập Giáng Sinh Văn số 120 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Angré Maurois, Nhà Văn Lớn Nước Pháp Văn số 119 ngày 1 tháng 1, 1968
- Lối Về Chợ Trúc Văn số 118 ngày 1 tháng 1, 1968
- Thương Nhớ TchyA Đái Đức Tuấn Văn số 117 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu Norman Mailer, Nhà Văn Nổi Loạn Xứ Hoa-kỳ Văn số 116 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mở Mắt Nh́n Quê Hương Văn số 115 ngày 1 tháng 1, 1968
- Những Cây Bút Trẻ Văn số 114 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu Bertolt Brecht, Kịch Tác Gia Bật Nhất Nước Đức Văn số 113 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giỗ Đầu Đinh Hùng Văn số 112 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mồng Một Tháng Tám Văn số 111 ngày 1 tháng 1, 1968
- Ngày Trở Lại Huế Văn số 110 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu M. A. Asturias, Nhà Văn Guatemala, Giải Nobel Về Văn Chương 1967 Văn số 109 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Hoàng Đạo Văn số 107 & 108 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mảnh Vụn Trong Hồn người Văn số 106 ngày 1 tháng 1, 1968
- Đọc Truyện Quách Lương Huệ , Nữ Văn Sĩ Thời Danh Trung-hoa Văn số 105 ngày 1 tháng 1, 1968
- Trên Vai Việt Nam Văn số 104 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Carson Mc Cullers, Nữ Văn Sĩ Danh Tiếng Hoa-kỳ Văn số 103 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mịt Mờ Thức Mây Văn số 102 ngày 1 tháng 1, 1968
- Viết Trong Khói Lửa Văn số 100 & 101 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giai Phẩm Xuân Mậu Thân Văn số 98 & 99 ngày 1 tháng 1, 1968
- Số Đặc Biệt Đệ Tứ Chu Niên, Giới Thiệu Eugene Evtouchenko, Thi Sĩ Thời Danh Nga-sô Văn số 97 ngày 1 tháng 1, 1968