Trên Vai Việt Nam Văn số 104 ngày 15 tháng 4, 1968

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Tuyển Tập Trên Vai Việt Nam

 • Nhất Anh THÁNG GIÊNG BUỒN TỦI 3
 • Trần Dzạ Lữ XIN CHÀO CỐ ĐÔ 14
 • Dương Nghiễm Mậu ĐI TRÊN NHỮNG XÁCHẾT 17
 • Lê Bá Lăng NUÔI 32
 • Mường Mán NHỮNG CHÙM HOA VÀNG CHO CHỊ 33
 • Văn Lệ Thiên CHIẾC PHAO 39
 • Th. Mai NGÀY DÀI Ở HUẾ 47
 • Trần Hoài Thư CƠI SA MẠC 49
 • Lưu Vân TRONG CHIẾN TRANH 62
 • Lưu Vân MẢNH VỤN TRONG HỒN NGƯỜI 64
 • Thế Viên SAU MẶT TRẬN 65
 • Hạc Thành Hoa BÀI THO VIẾT TRONG ĐÊM 74
 • Hạc Thành Hoa NHỮNG NGƯỜI SỐNG SÓT 76
 • Nguyễn Lăn Viêm BÁN ẢNH 77
 • Thế Uyên THỰC TẠI VÀ VĂN CHƯƠNG 89
 • Dương Nghiễm Mậu CON SÂU 95
 • Hoàng Hải Đảo THƯƠNG KHÚC 2 106
  Mục Lục
 • Văn SÁCH BÁO ĐĂ XUẤT BẢN TỪ 1964 ĐẾN NAY 107
 

 

 


 

văn (1968)- Đêm Bethléem Tuyển Tập Giáng Sinh Văn số 120 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Angré Maurois, Nhà Văn Lớn Nước Pháp Văn số 119 ngày 1 tháng 1, 1968
- Lối Về Chợ Trúc Văn số 118 ngày 1 tháng 1, 1968
- Thương Nhớ TchyA Đái Đức Tuấn Văn số 117 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu Norman Mailer, Nhà Văn Nổi Loạn Xứ Hoa-kỳ Văn số 116 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mở Mắt Nh́n Quê Hương Văn số 115 ngày 1 tháng 1, 1968
- Những Cây Bút Trẻ Văn số 114 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu Bertolt Brecht, Kịch Tác Gia Bật Nhất Nước Đức Văn số 113 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giỗ Đầu Đinh Hùng Văn số 112 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mồng Một Tháng Tám Văn số 111 ngày 1 tháng 1, 1968
- Ngày Trở Lại Huế Văn số 110 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu M. A. Asturias, Nhà Văn Guatemala, Giải Nobel Về Văn Chương 1967 Văn số 109 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Hoàng Đạo Văn số 107 & 108 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mảnh Vụn Trong Hồn người Văn số 106 ngày 1 tháng 1, 1968
- Đọc Truyện Quách Lương Huệ , Nữ Văn Sĩ Thời Danh Trung-hoa Văn số 105 ngày 1 tháng 1, 1968
- Trên Vai Việt Nam Văn số 104 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Carson Mc Cullers, Nữ Văn Sĩ Danh Tiếng Hoa-kỳ Văn số 103 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mịt Mờ Thức Mây Văn số 102 ngày 1 tháng 1, 1968
- Viết Trong Khói Lửa Văn số 100 & 101 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giai Phẩm Xuân Mậu Thân Văn số 98 & 99 ngày 1 tháng 1, 1968
- Số Đặc Biệt Đệ Tứ Chu Niên, Giới Thiệu Eugene Evtouchenko, Thi Sĩ Thời Danh Nga-sô Văn số 97 ngày 1 tháng 1, 1968