Tưởng Niệm Carson McCullers Văn số 103 ngày 1 tháng 4, 1968

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Giới Thiệu Carson McCullers

 • Richard C. Beaird MỘT TIỂU LUẬN VỀ MCCUllER 2
 • Tennessee Williams QUYỂN SÁCH NÀY NH̀N TRONG CON MẮT VÀNG 10
 • Hoàng Ngọc Nguyên NGƯỜI SĂN ĐUỔI CÔ ĐƠN 18
  Đọc Văn Carson McCullers
 • Hoàng Ngọc Nguyên dịch CẢNH KHÓ TRONG NHÀ 31
 • Nguyễn Thu Hồng dịch NHĂN QUAN CỦA NGƯỜI NGHỆ SĨ 42
 • Hoàng Ngọc Nguyên dịch KẺ THA PHƯƠNG 47
 • Hoàng Ngọc Nguyên dịch THẰNG KHỜ 58
 • Hoàng Ngọc Nguyên dịch NHÂN VẬT TRONG HÔN LỄ 69
  Sáng Tác Và Mục Thường Xuyên
 • Vũ Đinh NỖI BI QUAN THẦM LẶNG, CHUYỆN THƯỜNG 80
 • Nguyễn Mạnh Côn TIẾNG CƯỜI CỦA LỬA 81
 • Lạc Hà LỜI CUỐI CHO EM 104
 • Dương Nghiễm Mậu NƠI TÔI ĐĂ TỚI 105
 • Hà Thúc Sinh THƠ CHO BẠN Ở CẦN THƠ 111
 • Thư Trung TIN VĂN VẮN 112
 

 

 


 

văn (1968)- Đêm Bethléem Tuyển Tập Giáng Sinh Văn số 120 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Angré Maurois, Nhà Văn Lớn Nước Pháp Văn số 119 ngày 1 tháng 1, 1968
- Lối Về Chợ Trúc Văn số 118 ngày 1 tháng 1, 1968
- Thương Nhớ TchyA Đái Đức Tuấn Văn số 117 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu Norman Mailer, Nhà Văn Nổi Loạn Xứ Hoa-kỳ Văn số 116 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mở Mắt Nh́n Quê Hương Văn số 115 ngày 1 tháng 1, 1968
- Những Cây Bút Trẻ Văn số 114 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu Bertolt Brecht, Kịch Tác Gia Bật Nhất Nước Đức Văn số 113 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giỗ Đầu Đinh Hùng Văn số 112 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mồng Một Tháng Tám Văn số 111 ngày 1 tháng 1, 1968
- Ngày Trở Lại Huế Văn số 110 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu M. A. Asturias, Nhà Văn Guatemala, Giải Nobel Về Văn Chương 1967 Văn số 109 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Hoàng Đạo Văn số 107 & 108 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mảnh Vụn Trong Hồn người Văn số 106 ngày 1 tháng 1, 1968
- Đọc Truyện Quách Lương Huệ , Nữ Văn Sĩ Thời Danh Trung-hoa Văn số 105 ngày 1 tháng 1, 1968
- Trên Vai Việt Nam Văn số 104 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Carson Mc Cullers, Nữ Văn Sĩ Danh Tiếng Hoa-kỳ Văn số 103 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mịt Mờ Thức Mây Văn số 102 ngày 1 tháng 1, 1968
- Viết Trong Khói Lửa Văn số 100 & 101 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giai Phẩm Xuân Mậu Thân Văn số 98 & 99 ngày 1 tháng 1, 1968
- Số Đặc Biệt Đệ Tứ Chu Niên, Giới Thiệu Eugene Evtouchenko, Thi Sĩ Thời Danh Nga-sô Văn số 97 ngày 1 tháng 1, 1968