Số Đặc Biệt Đệ Tứ Chu Niên, Giới Thiệu Eugene Evtouchenko, Thi Sĩ Thời Danh Nga-sô Văn số 97 ngày 1 tháng 1, 1968

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Giới Thiệu Eugène Evtouchenko

 • Vũ Đ́nh Lưu dịch TỰ TRUYỆN 3
 • Quang Vơ dịch TRÂN CHÂU CẢNG 31
 • Nguyễn Kim Phượng dịch DỊI DÀNG - 79 NHỮNG NỖI SỢ HĂI 30
 • Thạch Chương dịch DỰ CẢM THỨ NHẤT - 84 THẦN CHÚ 81
 • Thạch Chương dịch VỚI CÁC ANH HỠI LOÀI NGƯỜI 87
 • Thạch Chương dịch TIẾNG ỒN ÀO TRONG TOA TẦU 90
  Thơ Văn Sáng Tác
 • Mai Trung Tĩnh THÁM HIỂM 93
 • Mai Trung Tĩnh QUÊ HƯƠNG 94
 • Viên Linh MỚI THẤY 95
 • Nguyễn Quang Hiện BÀI HÁT BUỔI TỐI 99
 • Du Tử Lê KHI CHUA RỜI NGĂ BẨY 101
 • Trần Tuấn Kiệt HỎI - DÂN QUÂN 105
 • Lư Minh NGHIÊNG 106
 • Ngô Nguyên Nghiễm TIỀM THỨC 107
 • Lưu Vân SÀI G̉N, XƯ" ĐẤU B̉ 109
 • Tôn Nữ Kim Phượng CHIÊM BAO 111
 • Mây Viễn Xứ HỒN GIÀ 112
 • Đỗ Nguyên Lê Xá TÔI NGHE 113
 • Triều Uyên Phượng TRƯỚC KHI ĐI LÍNH 114
 • Trần Hữu Thục CUỒNG NGÂM 115
 • Hoài Tuyết Trang TUYỆT T̀NH NGƯỜI 117
 • Văn Lệ Thiên ÂM THẦM 119
  Mục Thường Xuyên
 • Văn GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
 • N.B. ĐỌC NHỮNG NGÀY CHƯA QUÊN 131
 • Thư Trung TIN VĂN VẮN 134
 

 

 


 

văn (1968)- Đêm Bethléem Tuyển Tập Giáng Sinh Văn số 120 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Angré Maurois, Nhà Văn Lớn Nước Pháp Văn số 119 ngày 1 tháng 1, 1968
- Lối Về Chợ Trúc Văn số 118 ngày 1 tháng 1, 1968
- Thương Nhớ TchyA Đái Đức Tuấn Văn số 117 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu Norman Mailer, Nhà Văn Nổi Loạn Xứ Hoa-kỳ Văn số 116 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mở Mắt Nh́n Quê Hương Văn số 115 ngày 1 tháng 1, 1968
- Những Cây Bút Trẻ Văn số 114 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu Bertolt Brecht, Kịch Tác Gia Bật Nhất Nước Đức Văn số 113 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giỗ Đầu Đinh Hùng Văn số 112 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mồng Một Tháng Tám Văn số 111 ngày 1 tháng 1, 1968
- Ngày Trở Lại Huế Văn số 110 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giới Thiệu M. A. Asturias, Nhà Văn Guatemala, Giải Nobel Về Văn Chương 1967 Văn số 109 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Hoàng Đạo Văn số 107 & 108 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mảnh Vụn Trong Hồn người Văn số 106 ngày 1 tháng 1, 1968
- Đọc Truyện Quách Lương Huệ , Nữ Văn Sĩ Thời Danh Trung-hoa Văn số 105 ngày 1 tháng 1, 1968
- Trên Vai Việt Nam Văn số 104 ngày 1 tháng 1, 1968
- Tưởng Niệm Carson Mc Cullers, Nữ Văn Sĩ Danh Tiếng Hoa-kỳ Văn số 103 ngày 1 tháng 1, 1968
- Mịt Mờ Thức Mây Văn số 102 ngày 1 tháng 1, 1968
- Viết Trong Khói Lửa Văn số 100 & 101 ngày 1 tháng 1, 1968
- Giai Phẩm Xuân Mậu Thân Văn số 98 & 99 ngày 1 tháng 1, 1968
- Số Đặc Biệt Đệ Tứ Chu Niên, Giới Thiệu Eugene Evtouchenko, Thi Sĩ Thời Danh Nga-sô Văn số 97 ngày 1 tháng 1, 1968