Tuyển Tập Thơ Văn văn số 28 ngày 15 tháng 2, 1965

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Tuyển Tập Thơ Văn

 • Nguyễn Mạnh Côn BÁT CANH TRONG NGƠ HẺM 3
 • Trần Như Liên Phượng NỖI BUỒN ĐỦ TRĂM 14
 • Vơ Phiến SỰ CỐ GẮNG VÔ ÍCH 15
 • Trần Thy Nhă Ca BĂI BIỂN 30
 • Y Uyên VẾT CHÂN THẦN THOẠI 31
 • Nguyễn Quang Hiện NIỀM KIÊU HĂNH THẦM LẶNG 45
  Giới Thiệu Những Cây Bút Trẻ Sẽ Đi Xa Trong Tương Lai
 • Phan Thảo Trang QUĂNG ĐƯỜNG CỦA TUỔI 59
 • Tôn Nữ Hoài My DẤU XƯA 60
 • Thái Lăng KHUÔN MẶT 61
 • Nguyễn Phan Thịnh CON B̉ GIÀ - ĐỘC THOẠI 67
 • Tần Hoài Dạ Vũ XA LẠ 70
 • Lê Cao Nguyên KẺ T̀M ĐƯỜNG 71
 • NH Tay Ngàn MÙA THU THÀNH PHỐ 79
  Truyện Dài
 • Dương Nghiễm Mậu ĐÊM TÓC RỐI 83
  Sinh Hoạt
 • Trần Thiện Đạo TRANH LUẬN VĂN NGHỆ CÓ TÁC DỤNG G̀ 100
 • Nguyễn Đ́nh Toàn SIR WINSTON CHURCHILL KHÔNG C̉N NỮA 109
 • Văn TIN VẮN 117
 • Uyển Uyên ĐỌC SÁCH MỚI 119
 

 

 


 

văn (1965)- John Steinbeck văn số 30 ngày 15 tháng 3, 1965
- Tưởng Niệm Lê Văn Trương văn số 29 ngày 25 tháng 2, 1965
- Tuyển Tập Thơ Văn văn số 28 ngày 15 tháng 2, 1965
- Xuân Ất Tỵ văn số 26 & 27 ngày 15 tháng 1, 1965
- Số Đặc Biệt Đệ Nhất Chu Niên và Albert Camus văn số 25 ngày 1 tháng 1, 1965