Xuân Ất Tỵ văn số 26 & 27 ngày 15 tháng 1, 1965

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Tuyển Tập Thơ Văn

 • Đông Hồ NGUYÊN DẠ CỐ VIÊN TÂM 3
 • Bùi Khánh Đản XUÂN CẢM 4
 • Phùng Tất Đắc GIAI THOẠI LÀNG NHO 5
 • Hồ Hữu Tường MỘT CƠN ĐIÊN 9
 • Đỗ Thúc Vịnh VIẾT TRONG KHÔNG 19
 • Giản Chi NỖI NIỀM TÂM SỰ 23
 • Vũ Hoàng Chương NHỚ THU 24
 • Tạ Tỵ CÁNH CỬA 27
 • Bùi Khánh Đản XUÂN XƯA 28
 • Doăn Quốc Sỹ KHUÔN MẶT VÀ GIẤC MƠ 28
 • Hoài Khanh VỀ TRONG GIÓ BỤI 42
 • Vơ Hồng CON SUỐI MÙA XUÂN 43
 • Hữu Phương T̀M LẠI BÓNG M̀NH 60
 • Tường Hùng NGƯỜI LÍNH ĐỜI XƯA 61
 • Nhật Tiến GIAO THỪA 75
 • Tường Linh VÀNG XUÂN THỨ NHẤT 91
 • Thanh Tâm Tuyền CUỘC GẶP GỠ 93
 • Nguyễn Thị Hoàng XA NHAU 110
 • Nguyên Sa CHUYẾN KHỞI HÀNH CỦA LUÂN 111
 • Nguyên Sa HỎA CHÂU VÀ HUYỀN THOẠI 127
 • Nguyễn Đ́nh Toàn CUỐI ĐƯỜNG 129
 • Lâm Chương V̉NG TAY C̉N BỆNH 142
 • Thế Uyên NỖI CHẾT KHÔNG RỜI 143
 • Hoàng Ngọc Liên KHUNG TRỜI TƯỞNG NHỚ 158
 • Dương Nghiễm Mậu LỜI CHÚC CHO KẺ PHẢN BỘI 159
  Phụ Bản Và Minh Họa
 • Văn Thanh 1
 • Tạ Tỵ 33
 • Thái Tuấn 51
 • Duy Thanh 97
 • Lê Mộng Bảo 110
 • Đằng Giao 187
 • Duy Thanh 135
 • Đằng Giao 143
 • Ngọc Dũng 165
  Tài Liệu Đặc Biệt Của Văn
 • Hồng Tiêu ÔNG PHAN KHÔI 169
 • Nguyễn Mạnh Côn TÂM SỰ ÔNG PHAN KHÔI 181
 • Trần Thiện Đạo MỘT V̀ SAO RỤNG: THI HÀO T.S. ELIOT 187
 

 

 


 

văn (1965)- John Steinbeck văn số 30 ngày 15 tháng 3, 1965
- Tưởng Niệm Lê Văn Trương văn số 29 ngày 25 tháng 2, 1965
- Tuyển Tập Thơ Văn văn số 28 ngày 15 tháng 2, 1965
- Xuân Ất Tỵ văn số 26 & 27 ngày 15 tháng 1, 1965
- Số Đặc Biệt Đệ Nhất Chu Niên và Albert Camus văn số 25 ngày 1 tháng 1, 1965